1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات  نرسيده است

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات نرسيده است

کد خبر: 4606 | وضعیت هلال | 1397/12/17 views 1846
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4594 | وضعیت هلال | 1397/12/13 views 2165
هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440

کد خبر: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 views 1366
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

کد خبر: 4572 | وضعیت هلال | 1397/11/16 views 1302
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4571 | وضعیت هلال | 1397/11/15 views 1728
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

کد خبر: 4523 | وضعیت هلال | 1397/10/16 views 954
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4519 | وضعیت هلال | 1397/10/15 views 997
يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

کد خبر: 4435 | وضعیت هلال | 1397/09/16 views 956
پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4434 | وضعیت هلال | 1397/09/15 views 948
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

کد خبر: 4335 | وضعیت هلال | 1397/08/17 views 1343
پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4334 | وضعیت هلال | 1397/08/16 views 1233
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4251 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1450
گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4250 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1220
پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4249 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1207
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

کد خبر: 4195 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1233
رؤیت هلال ماه محرم 1440

رؤیت هلال ماه محرم 1440

کد خبر: 4194 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1700
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4193 | وضعیت هلال | 1397/06/17 views 1391
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4189 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 1950
گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 1716
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

کد خبر: 4187 | وضعیت هلال | 1397/05/19 views 2192
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

کد خبر: 4182 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2167
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

کد خبر: 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2191
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4180 | وضعیت هلال | 1397/04/19 views 2259
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

کد خبر: 4169 | وضعیت هلال | 1397/03/24 views 3277
دعوت  دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

دعوت دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

کد خبر: 4168 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 3767
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4166 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 4637
گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

کد خبر: 4157 | وضعیت هلال | 1397/02/26 views 3639
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4155 | وضعیت هلال | 1397/02/23 views 3292
دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

کد خبر: 4115 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1637
پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4112 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1737
گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

کد خبر: 4034 | وضعیت هلال | 1396/10/28 views 1849
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4030 | وضعیت هلال | 1396/10/25 views 1999
گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

کد خبر: 3999 | وضعیت هلال | 1396/09/28 views 1431
فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

کد خبر: 3959 | وضعیت هلال | 1396/08/28 views 1342
خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3928 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1596
گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3927 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1447
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

کد خبر: 3926 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1633
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3896 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1584
رؤیت هلال ماه محرم 1439

رؤیت هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3895 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1436
 پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3887 | وضعیت هلال | 1396/06/27 views 1609
گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

کد خبر: 3862 | وضعیت هلال | 1396/06/01 views 1823
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

کد خبر: 3861 | وضعیت هلال | 1396/05/30 views 1840
رخداد نجومی امروز