1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

کد خبر: 4687 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1519
گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

کد خبر: 4686 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1932
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

کد خبر: 4677 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1538
گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

کد خبر: 4676 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1459
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

کد خبر: 4651 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 2640
هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

کد خبر: 4650 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 1011
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4649 | وضعیت هلال | 1398/03/12 views 1594
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

کد خبر: 4647 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1591
هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

کد خبر: 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1403
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

کد خبر: 4641 | وضعیت هلال | 1398/02/12 views 2467
ماه نامه  هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان  1440 منتشر شد

ماه نامه هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان 1440 منتشر شد

کد خبر: 4640 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1638
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4639 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1475
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

کد خبر: 4623 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 1883
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

کد خبر: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 1593
وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

کد خبر: 4618 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 1834
وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 4617 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 950
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات  نرسيده است

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات نرسيده است

کد خبر: 4606 | وضعیت هلال | 1397/12/17 views 1918
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4594 | وضعیت هلال | 1397/12/13 views 2289
هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440

کد خبر: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 views 1483
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

کد خبر: 4572 | وضعیت هلال | 1397/11/16 views 1362
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4571 | وضعیت هلال | 1397/11/15 views 1843
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

کد خبر: 4523 | وضعیت هلال | 1397/10/16 views 1014
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4519 | وضعیت هلال | 1397/10/15 views 1110
يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

کد خبر: 4435 | وضعیت هلال | 1397/09/16 views 1017
پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4434 | وضعیت هلال | 1397/09/15 views 997
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

کد خبر: 4335 | وضعیت هلال | 1397/08/17 views 1410
پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4334 | وضعیت هلال | 1397/08/16 views 1292
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4251 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1516
گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4250 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1282
پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4249 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1280
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

کد خبر: 4195 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1298
رؤیت هلال ماه محرم 1440

رؤیت هلال ماه محرم 1440

کد خبر: 4194 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1758
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4193 | وضعیت هلال | 1397/06/17 views 1450
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4189 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 2009
گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 1780
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

کد خبر: 4187 | وضعیت هلال | 1397/05/19 views 2251
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

کد خبر: 4182 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2231
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

کد خبر: 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2253
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4180 | وضعیت هلال | 1397/04/19 views 2317
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

کد خبر: 4169 | وضعیت هلال | 1397/03/24 views 3349
دعوت  دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

دعوت دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

کد خبر: 4168 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 3841
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4166 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 4745