1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4895 | وضعیت هلال | 1399/01/03 views 1811
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

کد خبر: 4862 | وضعیت هلال | 1398/12/06 views 2105
خبر نهایی زمان آغاز شرعی ماه رجب 1441 به فردا 6 اسفند 98 موکول گردید.

خبر نهایی زمان آغاز شرعی ماه رجب 1441 به فردا 6 اسفند 98 موکول گردید.

کد خبر: 4861 | وضعیت هلال | 1398/12/05 views 1264
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: به علت ابری و بارانی بودن هوا هلال ماه رجب 1441 در رصدخانه امام علی (ع) رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: به علت ابری و بارانی بودن هوا هلال ماه رجب 1441 در رصدخانه امام علی (ع) رؤیت نگردید

کد خبر: 4860 | وضعیت هلال | 1398/12/05 views 1050
پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4855 | وضعیت هلال | 1398/12/03 views 1403
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه 6 بهمن 98 سی ام جمادی الاولی 1441

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه 6 بهمن 98 سی ام جمادی الاولی 1441

کد خبر: 4818 | وضعیت هلال | 1398/11/05 views 1062
گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى : هلال ماه جمادی الثانیه 1441رؤیت نشد

گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى : هلال ماه جمادی الثانیه 1441رؤیت نشد

کد خبر: 4817 | وضعیت هلال | 1398/11/05 views 862
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادي الثاني 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادي الثاني 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4812 | وضعیت هلال | 1398/11/03 views 1106
خبر دريافتى از دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا جمعه 6دى 98 به علت عدم رؤيت هلال ماه ،سى ام ماه ربيع الآخر

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا جمعه 6دى 98 به علت عدم رؤيت هلال ماه ،سى ام ماه ربيع الآخر

کد خبر: 4786 | وضعیت هلال | 1398/10/05 views 1122
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاولى 1441 در برخى از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاولى 1441 در برخى از كشورهاى جهان

کد خبر: 4784 | وضعیت هلال | 1398/10/03 views 997
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4761 | وضعیت هلال | 1398/09/04 views 1562
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : چهارشنبه اول ماه ربیع الاول 1441 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : چهارشنبه اول ماه ربیع الاول 1441 هجری

کد خبر: 4742 | وضعیت هلال | 1398/08/06 views 1600
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: دوشنبه اول ماه صفر 1441

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: دوشنبه اول ماه صفر 1441

کد خبر: 4707 | وضعیت هلال | 1398/07/07 views 2261
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4701 | وضعیت هلال | 1398/07/04 views 2090
 خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه محرم 1441 به اثبات رسيده است

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه محرم 1441 به اثبات رسيده است

کد خبر: 4695 | وضعیت هلال | 1398/06/09 views 2062
ستاد استهلال مرکز : هلال ماه محرم 1441 با چشم غیر مسلح رؤیت گردید

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه محرم 1441 با چشم غیر مسلح رؤیت گردید

کد خبر: 4694 | وضعیت هلال | 1398/06/09 views 1697
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4692 | وضعیت هلال | 1398/06/08 views 1987
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

کد خبر: 4687 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1572
گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

کد خبر: 4686 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1997
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

کد خبر: 4677 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1583
گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

کد خبر: 4676 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1501
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

کد خبر: 4651 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 2720
هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

کد خبر: 4650 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 1063
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4649 | وضعیت هلال | 1398/03/12 views 1646
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

کد خبر: 4647 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1643
هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

کد خبر: 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1458
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

کد خبر: 4641 | وضعیت هلال | 1398/02/12 views 2523
ماه نامه  هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان  1440 منتشر شد

ماه نامه هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان 1440 منتشر شد

کد خبر: 4640 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1686
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4639 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1538
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

کد خبر: 4623 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 2389
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

کد خبر: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 1641
وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

کد خبر: 4618 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 1924
وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 4617 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 1026
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات  نرسيده است

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات نرسيده است

کد خبر: 4606 | وضعیت هلال | 1397/12/17 views 1999
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4594 | وضعیت هلال | 1397/12/13 views 2368
هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440

کد خبر: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 views 1661
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

کد خبر: 4572 | وضعیت هلال | 1397/11/16 views 1412
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4571 | وضعیت هلال | 1397/11/15 views 1885
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه 18 دى 97 اول ماه جمادى الاول

کد خبر: 4523 | وضعیت هلال | 1397/10/16 views 1062
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1440 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4519 | وضعیت هلال | 1397/10/15 views 1219
يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

کد خبر: 4435 | وضعیت هلال | 1397/09/16 views 1066
پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4434 | وضعیت هلال | 1397/09/15 views 1078
رخداد نجومی امروز