1400/2/27 - 4 شوال 1442 - 2021/5/17
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5549 | وضعیت هلال | 1399/11/23 تعداد مشاهده 1198 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى مى شود به خواست خداوند متعال هلال ماه رجب روز شنبه 30 جمادى الآخره 1442 برابر با 25/11/1399 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 17 درجه و 19 دقيقه، در سمت 243 درجه و 27 دقيقه با درخشندگى 3.67 % و لحظه محاق آن در ساعت 22:37 دو روز پيش ، و غروب آن ساعت 19:25 می باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 22 درجه و 2 دقيقه، سمت آفتاب 254 درجه و 37 دقيقه، غروب آن ساعت 17:48 ، مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 97 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 11 درجه و 11 دقيقه مى باشد.
 
همچنين پيش بينى مى شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 6درجه  و 7 دقيقه، در سمت 246 درجه و 47 دقيقه با درخشندگى .890 % و لحظه محاق آن در ساعت 22:37 روز پيش ، و غروب آن ساعت 18:23 مى باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 10 درجه و 48 دقيقه، سمت آفتاب 254 درجه و 12 دقيقه، و غروب آن ساعت 17:47 ، مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب37  دقيقه، واختلاف سمت ماه و خورشيد 7 درجه و  26 دقيقه مى باشد.
 

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

روز شنبه 30 جمادی الثانی 1442 برابر با 25/11/1399 مصادف با 13/2/2021

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=30&month=6&year=1442&premonthName=%D8%B1%D8%AC%D8%A8&monthName=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

روز جمعه 29 جمادی الثانی 1442 برابر با 24/11/1399 مصادف با 12/2/2021

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=29&month=6&year=1442&premonthName=%D8%B1%D8%AC%D8%A8&monthName=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C

سپاس. خدا خیر عطا کند
اجرتون رو از خدای متعال دریافت نمایید
رخداد نجومی امروز