1402/03/11 - 12 ذي القعدة 1444 - 2023/6/1
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

آشنایی با اهداف و نیاز های دروه سوم سطح 3 مرکز تخصصی نجوم  با گرایش فقه و هیئت

آشنایی با اهداف و نیاز های دروه سوم سطح 3 مرکز تخصصی نجوم با گرایش فقه و هیئت

کد خبر: 6576 | مرکز تخصصی نجوم | 1402/02/19 views 122
آغاز ثبت نام سومین دوره سطح سه حوزه در رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت

آغاز ثبت نام سومین دوره سطح سه حوزه در رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت

کد خبر: 6574 | مرکز تخصصی نجوم | 1402/02/09 views 218
معاون آموزش مرکز تخصصی نجوم شرایط پذیرش دومین دوره تخصصی سطح 3 رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت را اعلام نمود

معاون آموزش مرکز تخصصی نجوم شرایط پذیرش دومین دوره تخصصی سطح 3 رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت را اعلام نمود

کد خبر: 6222 | مرکز تخصصی نجوم | 1401/02/21 views 412
پذیرش سطح 3 در رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت آغاز شد.

پذیرش سطح 3 در رشته فقه و اصول با گرایش فقه و هیئت آغاز شد.

کد خبر: 6216 | مرکز تخصصی نجوم | 1401/02/15 views 605
زمان پایان دوره های آموزشی مرکز تخصصی نجوم سال 1400 اعلام شد

زمان پایان دوره های آموزشی مرکز تخصصی نجوم سال 1400 اعلام شد

کد خبر: 6109 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/12/24 views 779
امتحانات پایان ترم اول مرکز تخصصی نجوم برگزار گردید

امتحانات پایان ترم اول مرکز تخصصی نجوم برگزار گردید

کد خبر: 6031 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/11/12 views 224
مصاحبه پذیرش اولین دوره تخصصی نجوم  سطح سه حوزه های علمیه  ، شنبه و دوشنبه انجام خواهد شد.

مصاحبه پذیرش اولین دوره تخصصی نجوم سطح سه حوزه های علمیه ، شنبه و دوشنبه انجام خواهد شد.

کد خبر: 5750 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/04/24 views 638
پذیرش اولین دوره سطح 3 تخصصی حوزه با گرایش فقه و هیئت توسط مرکز تخصصی نجوم

پذیرش اولین دوره سطح 3 تخصصی حوزه با گرایش فقه و هیئت توسط مرکز تخصصی نجوم

کد خبر: 5714 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/03/20 views 1305
رخداد نجومی امروز