1399/10/30 - 5 جمادی الثانی 1442 - 2021/1/19

Astronomical Research Center (A.R.C.)

نخستین پرتاب ماهواره با هواپیما انجام شد
کد: 5523 | واحد خبر مركز | 1399/10/29 تعداد مشاهده 15
تصویر هابل از یک کهکشان مارپیچی میله‌ای
کد: 5519 | واحد خبر مركز | 1399/10/27 تعداد مشاهده 9
فضاپیمای "اوریون" آماده پرواز به ماه است
کد: 5518 | واحد خبر مركز | 1399/10/27 تعداد مشاهده 11
میدان مغناطیسی کهکشان سیگار
کد: 5516 | واحد خبر مركز | 1399/10/27 تعداد مشاهده 10
تایید حضور یک سیاره پس از سال‌ها
کد: 5514 | واحد خبر مركز | 1399/10/27 تعداد مشاهده 8
یک ادعای عجیب؛‌ رسیدن به مریخ ظرف ۳ ماه!
کد: 5510 | واحد خبر مركز | 1399/10/24 تعداد مشاهده 16
ستاره‌ای که منبع اشعه ایکس است
کد: 5509 | واحد خبر مركز | 1399/10/24 تعداد مشاهده 11
بازگشت دراگون به زمین
کد: 5508 | واحد خبر مركز | 1399/10/24 تعداد مشاهده 10
بررسی بافت قلب در فضا
کد: 5506 | واحد خبر مركز | 1399/10/24 تعداد مشاهده 11
شهاب‌سنگ‌ها احتمالا به زمین آب آورده‌اند
کد: 5499 | واحد خبر مركز | 1399/10/20 تعداد مشاهده 26
انسان چه زمانی در مریخ ساکن می‌شود؟
کد: 5497 | واحد خبر مركز | 1399/10/17 تعداد مشاهده 47
کهکشانی که خانه یک سیاه‌چاله است
کد: 5496 | واحد خبر مركز | 1399/10/17 تعداد مشاهده 25
طراحی هواپیمایی که بتواند در مریخ پرواز کند
کد: 5482 | واحد خبر مركز | 1399/10/16 تعداد مشاهده 25
احتمال پرتاب همزمان ۲ موشک "استارشیپ"!
کد: 5481 | واحد خبر مركز | 1399/10/16 تعداد مشاهده 24
جهان حدود ۱۴ میلیارد سال قدمت دارد
کد: 5478 | واحد خبر مركز | 1399/10/16 تعداد مشاهده 33
مهمترین اخبار فضایی روزهای اخیر چه بود؟
کد: 5476 | واحد خبر مركز | 1399/10/15 تعداد مشاهده 34
تصویری باشکوه از یک کهکشان مارپیچی میله‌ای
کد: 5475 | واحد خبر مركز | 1399/10/15 تعداد مشاهده 30
سال ۲۰۲۱ به مریخ نرسیده است
کد: 5473 | واحد خبر مركز | 1399/10/15 تعداد مشاهده 30
تحقیق درباره بیماری آرتروز در فضا
کد: 5471 | واحد خبر مركز | 1399/10/15 تعداد مشاهده 24
رخداد نجومی امروز