1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

انتشار گنجینه چینی‌ها از تصاویر جدید ماه
کد: 4815 | واحد خبر مركز | 1398/11/05 تعداد مشاهده 11
اولین نتایج از بررسی "انرژی تاریک" منتشر شد
کد: 4810 | واحد خبر مركز | 1398/11/01 تعداد مشاهده 21
حیات احتمالا در فضای عمیق شکل گرفته است
کد: 4800 | واحد خبر مركز | 1398/10/29 تعداد مشاهده 31
رصد اولین سیارک در مدار سیاره "زهره"
کد: 4806 | واحد خبر مركز | 1398/10/29 تعداد مشاهده 18
دراگون آزمایش نشد
کد: 4804 | واحد خبر مركز | 1398/10/29 تعداد مشاهده 25
۷ طرح "لکسوس" برای وسایل نقلیه آینده روی ماه
کد: 4803 | واحد خبر مركز | 1398/10/29 تعداد مشاهده 23
از تغییر نام یک کهکشان تا درخشش "راه شیری"
کد: 4801 | واحد خبر مركز | 1398/10/29 تعداد مشاهده 26
سحابی "امگا" از نگاه رصدخانه "سوفیا"
کد: 4796 | واحد خبر مركز | 1398/10/21 تعداد مشاهده 21
۱۰ کشف عجیب که در "مریخ" انجام شده است
کد: 4791 | واحد خبر مركز | 1398/10/12 تعداد مشاهده 74
رصد سیارات "پشمکی" در اطراف ستاره "کپلر"
کد: 4789 | واحد خبر مركز | 1398/10/10 تعداد مشاهده 35
مریخ یخ زد!
کد: 4788 | واحد خبر مركز | 1398/10/10 تعداد مشاهده 29
لحظات سرنوشت‌ساز سال ۲۰۱۹ در فضا
کد: 4790 | واحد خبر مركز | 1398/10/10 تعداد مشاهده 65
نیروهای نامرئی اما تاثیرگذار!
کد: 4775 | واحد خبر مركز | 1398/09/20 تعداد مشاهده 77
ناسا "ویکرام" را پیدا نکرده است
کد: 4771 | واحد خبر مركز | 1398/09/18 تعداد مشاهده 66
پخش دوباره مواد سیارک "بنو" در فضا
کد: 4770 | واحد خبر مركز | 1398/09/18 تعداد مشاهده 45
"پارکر" دست خورشید را رو خواهد کرد
کد: 4768 | واحد خبر مركز | 1398/09/14 تعداد مشاهده 102
بررسی سمت پنهان ماه با یک تلسکوپ
کد: 4766 | واحد خبر مركز | 1398/09/13 تعداد مشاهده 51
رخداد نجومی امروز