1400/5/6 - 17 ذیحجه 1442 - 2021/7/28
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ماموریت "آپولو ۱۵" ۵۰ ساله شد
کد: 5770 | واحد خبر مركز | 1400/05/04 تعداد مشاهده 8
زندگی بر روی "زمین مسطح" چگونه خواهد بود؟
کد: 5768 | واحد خبر مركز | 1400/05/03 تعداد مشاهده 12
۱۰ پرواز موفق در مریخ
کد: 5767 | واحد خبر مركز | 1400/05/03 تعداد مشاهده 5
تصویری از چشم پرنده در فضا
کد: 5762 | واحد خبر مركز | 1400/05/02 تعداد مشاهده 9
تصویر این سحابی زیبا چگونه ثبت شده است؟
کد: 5760 | واحد خبر مركز | 1400/04/31 تعداد مشاهده 13
کوه‌های میلی‌متری روی ستاره‌های نوترونی!
کد: 5755 | واحد خبر مركز | 1400/04/29 تعداد مشاهده 17
"مریخ" زیر نظر چینی‌ها
کد: 5754 | واحد خبر مركز | 1400/04/29 تعداد مشاهده 15
پرتاب چهار ماهواره به فضا توسط چین
کد: 5753 | واحد خبر مركز | 1400/04/29 تعداد مشاهده 18
شب‌نشینی زهره با مریخ
کد: 5748 | واحد خبر مركز | 1400/04/21 تعداد مشاهده 31
آیا ناسا "هابل" را نجات خواهد داد؟
کد: 5746 | واحد خبر مركز | 1400/04/20 تعداد مشاهده 24
تصویری از سحابی "شبکیه چشم"
کد: 5745 | واحد خبر مركز | 1400/04/20 تعداد مشاهده 26
رسیدن انفجاری به آب در ماه تا سال 2023
کد: 5737 | واحد خبر مركز | 1400/04/16 تعداد مشاهده 30
گردابی در دل کهکشان!
کد: 5736 | واحد خبر مركز | 1400/04/16 تعداد مشاهده 27
کشف ۴ سیاره سرگردان جدید توسط تلسکوپ کپلر
کد: 5739 | واحد خبر مركز | 1400/04/16 تعداد مشاهده 21
توانایی "استارشیپ" برای بلع زباله های فضایی
کد: 5738 | واحد خبر مركز | 1400/04/16 تعداد مشاهده 17
چین ماهواره جدیدی پرتاب کرد
کد: 5733 | واحد خبر مركز | 1400/04/14 تعداد مشاهده 22
کشف ابری بزرگ‌تر از کهکشان راه شیری
کد: 5731 | واحد خبر مركز | 1400/04/14 تعداد مشاهده 20
نمونه‌برداری ژاپن از قمر مریخ
کد: 5730 | واحد خبر مركز | 1400/04/10 تعداد مشاهده 27
کمک "کریسپر" به سفرهای اعماق فضا!
کد: 5729 | واحد خبر مركز | 1400/04/10 تعداد مشاهده 35
طوفان آتش در فضا
کد: 5728 | واحد خبر مركز | 1400/04/09 تعداد مشاهده 27
قلب درخشان یک کهکشان مارپیچی!
کد: 5725 | واحد خبر مركز | 1400/04/09 تعداد مشاهده 25
رخداد نجومی امروز