1398/12/8 - 2 رجب 1441 - 2020/2/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

"ماه" کوچک جدید زمین شناسایی شد
کد: 4865 | واحد خبر مركز | 1398/12/08 تعداد مشاهده 5
اولین کاوشگر را ژاپن به قمر مریخ می‌فرستد
کد: 4854 | واحد خبر مركز | 1398/12/03 تعداد مشاهده 21
پرده‌برداری "جونو" از چهره اسرارآمیز مشتری!
کد: 4853 | واحد خبر مركز | 1398/12/01 تعداد مشاهده 52
مشخصات کهکشان عدسی "ان.جی.سی ۴۵۴۶" بررسی شد
کد: 4848 | واحد خبر مركز | 1398/11/30 تعداد مشاهده 18
"راکت‌لب" تاسواره ناسا را به ماه می‌فرستد
کد: 4846 | واحد خبر مركز | 1398/11/28 تعداد مشاهده 19
یک سیاره فراخورشیدی نزدیک به زمین کشف شد
کد: 4844 | واحد خبر مركز | 1398/11/28 تعداد مشاهده 17
تصویری جدید از فضانوردان باقی‌مانده در فضا
کد: 4842 | واحد خبر مركز | 1398/11/24 تعداد مشاهده 30
تشکیل مریخ ۲۰ میلیون سال طول کشیده است
کد: 4841 | واحد خبر مركز | 1398/11/24 تعداد مشاهده 12
"ظفر" در اقیانوس هند سقوط کرد
کد: 4837 | واحد خبر مركز | 1398/11/21 تعداد مشاهده 30
هر ۲۵ سال یک ابرطوفان خطرناک خورشیدی!
کد: 4826 | واحد خبر مركز | 1398/11/13 تعداد مشاهده 27
۶۰ ماهواره "استارلینک" به فضا پرتاب شدند
کد: 4823 | واحد خبر مركز | 1398/11/12 تعداد مشاهده 63
پیاده‌روی فضایی با موفقیت انجام شد
کد: 4821 | واحد خبر مركز | 1398/11/12 تعداد مشاهده 31
کهکشانی پوشیده از غبار قرمز
کد: 4820 | واحد خبر مركز | 1398/11/12 تعداد مشاهده 26
کشف یک ستاره خون‌آشام!
کد: 4819 | واحد خبر مركز | 1398/11/12 تعداد مشاهده 22
رخداد نجومی امروز
وضعیت هلال