1399/5/20 - 20 ذیحجه 1441 - 2020/8/10

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4948 | وضعیت هلال | 1399/02/04 تعداد مشاهده 841 | چاپ

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

بنا به خبر دریافتی از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی طبق پیش بینی های صورت گرفته هلال ماه مبارک رمضان در غروب پنجشنبه 29 شعبان  برابربا 4-2-99 رؤیت نگردید.
رخداد نجومی امروز