1399/11/9 - 14 جمادی الثانی 1442 - 2021/1/28

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4948 | وضعیت هلال | 1399/02/04 تعداد مشاهده 948 | چاپ

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

بنا به خبر دریافتی از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی طبق پیش بینی های صورت گرفته هلال ماه مبارک رمضان در غروب پنجشنبه 29 شعبان  برابربا 4-2-99 رؤیت نگردید.
رخداد نجومی امروز