1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
4862 | وضعیت هلال | 1398/12/06 2036 | چاپ

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

خبر منتشر شده از سوى دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه رجب ١٤٤١ به شرح زير مى باشد: 

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه رجب با چشم غیر مسلح در شامگاه دوشنبه[ ٥ اسفند ٩٨] نزد آقاى سیستانى (مد ظله) ثابت نشد، بنابراین به فتواى معظم له امروز سه شنبه آخر جمادی الثانی و فردا چهارشنبه اول ماه رجب خواهد بود.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)