1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعيت هلال ماه رجب 1443 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه رجب 1443 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6037 | وضعیت هلال | 1400/11/12 views 1665
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : چهارشنبه اول ماه جمادى الآخره 1443 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : چهارشنبه اول ماه جمادى الآخره 1443 می باشد.

کد خبر: 6024 | وضعیت هلال | 1400/10/13 views 1081
وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1443 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1443 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6023 | وضعیت هلال | 1400/10/11 views 639
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا دوشنبه اول ماه جمادى الاولى 1443 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا دوشنبه اول ماه جمادى الاولى 1443 خواهد بود

کد خبر: 5987 | وضعیت هلال | 1400/09/14 views 750
وضعيت هلال ماه جمادى الاولى 1443

وضعيت هلال ماه جمادى الاولى 1443

کد خبر: 5983 | وضعیت هلال | 1400/09/12 views 585
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا شنبه سیم ماه ربيع الاول 1443 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا شنبه سیم ماه ربيع الاول 1443 خواهد بود

کد خبر: 5910 | وضعیت هلال | 1400/08/14 views 445
وضعيت هلال ماه ربيع الآخر 1443

وضعيت هلال ماه ربيع الآخر 1443

کد خبر: 5901 | وضعیت هلال | 1400/08/12 views 442
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

کد خبر: 5853 | وضعیت هلال | 1400/07/15 views 570
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5852 | وضعیت هلال | 1400/07/14 views 917
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

کد خبر: 5800 | وضعیت هلال | 1400/06/16 views 1108
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

کد خبر: 5782 | وضعیت هلال | 1400/05/18 views 537
پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

کد خبر: 5781 | وضعیت هلال | 1400/05/17 views 605
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

کد خبر: 5743 | وضعیت هلال | 1400/04/19 views 894
پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

کد خبر: 5741 | وضعیت هلال | 1400/04/18 views 901
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه  اول ماه ذی القعده 1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه اول ماه ذی القعده 1442

کد خبر: 5716 | وضعیت هلال | 1400/03/21 views 1245
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5713 | وضعیت هلال | 1400/03/19 views 702
دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

کد خبر: 5667 | وضعیت هلال | 1400/02/22 views 2383
پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

کد خبر: 5666 | وضعیت هلال | 1400/02/19 views 6049
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان  1442

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان 1442

کد خبر: 5589 | وضعیت هلال | 1400/01/23 views 2318
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه  اول ماه شعبان  1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه اول ماه شعبان 1442 مى باشد

کد خبر: 5567 | وضعیت هلال | 1399/12/24 views 2166
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

کد خبر: 5566 | وضعیت هلال | 1399/12/22 views 1976
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

کد خبر: 5551 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 1882
گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

کد خبر: 5550 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 1755
پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5549 | وضعیت هلال | 1399/11/23 views 2268
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

کد خبر: 5512 | وضعیت هلال | 1399/10/25 views 872
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

کد خبر: 5505 | وضعیت هلال | 1399/10/23 views 766
خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

کد خبر: 5420 | وضعیت هلال | 1399/09/25 views 932
پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

کد خبر: 5415 | وضعیت هلال | 1399/09/24 views 642
 خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

کد خبر: 5333 | وضعیت هلال | 1399/08/26 views 785
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

کد خبر: 5287 | وضعیت هلال | 1399/07/26 views 1289
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

کد خبر: 5249 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 861
ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى:  هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى: هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

کد خبر: 5248 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 690
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5247 | وضعیت هلال | 1399/06/27 views 1101
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا پنج شنبه ٣٠ ذي الحجة ١٤٤١

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا پنج شنبه ٣٠ ذي الحجة ١٤٤١

کد خبر: 5190 | وضعیت هلال | 1399/05/29 views 760
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5185 | وضعیت هلال | 1399/05/29 views 947
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا چهارشنبه اول ماه ذي الحجة 1441 هجرى قمرى

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا چهارشنبه اول ماه ذي الحجة 1441 هجرى قمرى

کد خبر: 5080 | وضعیت هلال | 1399/04/31 views 1183
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5079 | وضعیت هلال | 1399/04/30 views 1037
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه 3 تيرماه 99 اول ذو القعدة 1441 می باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه 3 تيرماه 99 اول ذو القعدة 1441 می باشد

کد خبر: 5035 | وضعیت هلال | 1399/04/02 views 935
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذوالقعده 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذوالقعده 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 5034 | وضعیت هلال | 1399/04/01 views 885
دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه ٣٠ ماه مبارك رمضان و دوشنبه عيد سعید فطر است

دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه ٣٠ ماه مبارك رمضان و دوشنبه عيد سعید فطر است

کد خبر: 4986 | وضعیت هلال | 1399/03/03 views 1565
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4985 | وضعیت هلال | 1399/02/31 views 3853
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

کد خبر: 4950 | وضعیت هلال | 1399/02/05 views 2021
رخداد نجومی امروز