1399/6/31 - 3 صفر 1442 - 2020/9/21

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4901 | وضعیت هلال | 1399/01/06 تعداد مشاهده 937 | چاپ

رؤیت هلال ماه شعبان 1441 هجری قمری

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه شعبان با چشم عادی در رصدخانه امام علی (ع) رؤیت گردید ولی در شهر قم به علت وجود ابر در افق هلال رؤیت نشد.
با سلام
لطفا به تاریخ خبر توجه فرمایید
این گزارش برای روز 6 فروردین 99 می باشد
با سلام و احترام
دیشب رؤیت شده یا پریشب؟ این مربوط به چه زمانی است؟ چون نه شب رؤیت اعلان شده نه ساعت اعلانِ خبر؟
ممنون
رخداد نجومی امروز