1399/1/14 - 8 شعبان 1441 - 2020/4/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4855 | وضعیت هلال | 1398/12/03 تعداد مشاهده 682 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

روز دوشنبه 29 جمادی الآخره 1441 برابر با 5/12/1398 مصادف با 24/2/2020

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 17 10 22 267 34 ×12 20 ×14 1.53 33 20 37 19 4 258 56 18 9 1.29 36 -34 23 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 11 9 22 265 34 ×16 20 ×18 1.07 18 20 28 19 10 258 50 12 7 1.08 55 -33 25 18
آلمان برلين 50 5 55 244 34 ×16 20 ×18 0.99 22 18 33 17 2 255 49 8 10 1.04 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 23 10 28 248 34 ×10 20 ×12 1.53 43 18 39 17 59 257 64 32 9 1.3 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 38 10 17 249 34 ×10 20 ×12 1.56 58 18 54 17 26 258 64 9 9 1.31 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 44 12 36 250 34 ×07 20 ×09 1.84 54 18 43 17 2 259 71 26 8 1.42 3 34 14.5 -118
اردن عمان 31 8 19 252 34 ×17 20 ×19 0.91 15 18 28 17 6 259 47 47 6 1 57 31 56 35
استراليا سيدنی 44 6 48 261 34 ٭01 20 ٭03 0.47 16 19 38 18 57 257 38 51 3 0.71 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 1 8 50 260 04 ٭01 50 ٭02 0.52 49 19 11 19 2 260 38 48 0 0.76 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 37 7 47 262 34 ×23 20 ٭01 0.6 39 19 57 18 20 258 42 27 4 0.81 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 9 7 53 251 04 ×20 50 ×21 0.75 25 18 43 17 49 258 42 56 6 0.9 33 34 12 69
الجزاير الجزيره 49 8 37 250 34 ×16 20 ×18 1.08 27 19 35 18 32 258 52 56 7 1.08 46 36 3 3
امارات دبی 44 8 10 254 34 ×19 20 ×21 0.82 01 19 16 18 41 259 45 32 5 0.95 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 43 8 21 260 04 ×23 50 ٭00 0.62 23 19 43 18 19 260 40 2 0 0.82 12.5 -6 50 106
انگلستان لندن 23 6 7 245 34 ×15 20 ×17 1.07 20 18 29 17 21 255 51 14 10 1.08 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 42 7 5 249 34 ×16 20 ×18 1.02 42 18 52 17 45 257 50 41 8 1.05 52.8 41 30 12
ايران مشهد 17 7 13 251 04 ×19 50 ×20 0.79 03 18 19 17 31 258 44 18 7 0.93 17 36 36 59
ايران تهران 28 7 26 251 04 ×19 50 ×20 0.83 37 18 53 17 43 258 44 17 7 0.95 42.65 35 25.8 51
ايران قم 37 7 44 251 04 ×19 50 ×20 0.83 40 18 56 17 51 258 44 8 7 0.95 39 34 57 50
ايران اهواز 8 8 38 252 04 ×19 50 ×20 0.85 53 18 08 18 13 259 45 35 6 0.96 19 31 41 48
بحرين منامه 48 8 54 253 34 ×18 20 ×20 0.84 20 18 34 17 36 259 46 42 5 0.96 13 26 35 50
برزيل برازيليا 30 12 40 264 34 ×12 20 ×14 1.43 36 19 38 18 5 260 58 35 4 1.25 49.5 -15 55 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 29 11 32 257 34 ×15 20 ×17 1.13 06 19 13 18 25 260 53 53 2 1.11 22 12 30 -1
پاکستان كراچی 18 8 22 254 34 ×20 20 ×22 0.77 13 19 30 18 46 259 43