1399/3/13 - 9 شوال 1441 - 2020/6/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1399
کد: 4987 | رخدادهای نجومی | 1399/03/07 تعداد مشاهده 93
ناسا از یک مریخ‌نورد کوچک جدید رونمایی کرد
کد: 4982 | واحد خبر مركز | 1399/02/29 تعداد مشاهده 49
اثر هنرمند ایرانی در وبسایت ناسا
کد: 4984 | واحد خبر مركز | 1399/02/29 تعداد مشاهده 117
حضور "آهن" در جو یک سیاره فراخورشیدی
کد: 4983 | واحد خبر مركز | 1399/02/29 تعداد مشاهده 32
دانشمندان جو مریخ را مدل‌سازی کردند
کد: 4981 | واحد خبر مركز | 1399/02/24 تعداد مشاهده 44
یک سیاره ابرزمین نادر رصد شد
کد: 4978 | واحد خبر مركز | 1399/02/24 تعداد مشاهده 54
ثبت تصویر یک کهکشان مارپیچی توسط "هابل"
کد: 4972 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 48
سکونتگاه‌های قمری که خود را ترمیم می‌کنند
کد: 4971 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 43
تصویری با وضوح بالا از سیاره مشتری منتشر شد
کد: 4977 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 34
نزدیک‌ترین سیاهچاله به زمین کشف شد
کد: 4975 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 31
چین نسل بعدی فضاپیماهایش را به فضا فرستاد
کد: 4969 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 27
بررسی یکی از نزدیکترین تپ اخترها به زمین
کد: 4968 | واحد خبر مركز | 1399/02/22 تعداد مشاهده 28
فضاپیمایی در دامن ستارگان
کد: 4962 | واحد خبر مركز | 1399/02/16 تعداد مشاهده 51
زیبایی در عین بی‌نظمی
کد: 4963 | واحد خبر مركز | 1399/02/16 تعداد مشاهده 41
ناسا شکارچی آب به ماه می‌فرستد
کد: 4956 | واحد خبر مركز | 1399/02/13 تعداد مشاهده 48
آهنگ زمین منتشر شد
کد: 4954 | واحد خبر مركز | 1399/02/13 تعداد مشاهده 45
انتخاب ۳ فرودگر قمری برای بردن انسان به ماه
کد: 4953 | واحد خبر مركز | 1399/02/13 تعداد مشاهده 35
شبکه دانش‌بنیان‌های فضایی ایجاد می‌شود
کد: 4944 | واحد خبر مركز | 1399/01/27 تعداد مشاهده 89
رخداد نجومی امروز