1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4694 | وضعیت هلال | 1398/06/09 تعداد مشاهده 1121 | چاپ

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه محرم 1441 با چشم غیر مسلح رؤیت گردید

هلال ماه محرم 1441 با چشم غير مسلح توسط اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز