1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

کد خبر: 5853 | وضعیت هلال | 1400/07/15 views 703
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5852 | وضعیت هلال | 1400/07/14 views 1119
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

کد خبر: 5800 | وضعیت هلال | 1400/06/16 views 1311
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

کد خبر: 5782 | وضعیت هلال | 1400/05/18 views 668
پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

کد خبر: 5781 | وضعیت هلال | 1400/05/17 views 733
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

کد خبر: 5743 | وضعیت هلال | 1400/04/19 views 1089
پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

کد خبر: 5741 | وضعیت هلال | 1400/04/18 views 1093
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه  اول ماه ذی القعده 1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه اول ماه ذی القعده 1442

کد خبر: 5716 | وضعیت هلال | 1400/03/21 views 1623
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5713 | وضعیت هلال | 1400/03/19 views 829
دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

کد خبر: 5667 | وضعیت هلال | 1400/02/22 views 2547
پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

کد خبر: 5666 | وضعیت هلال | 1400/02/19 views 6270
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان  1442

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان 1442

کد خبر: 5589 | وضعیت هلال | 1400/01/23 views 2500
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه  اول ماه شعبان  1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه اول ماه شعبان 1442 مى باشد

کد خبر: 5567 | وضعیت هلال | 1399/12/24 views 2294
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

کد خبر: 5566 | وضعیت هلال | 1399/12/22 views 2158
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

کد خبر: 5551 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 2009
گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

کد خبر: 5550 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 1913
پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5549 | وضعیت هلال | 1399/11/23 views 2422
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

کد خبر: 5512 | وضعیت هلال | 1399/10/25 views 998
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

کد خبر: 5505 | وضعیت هلال | 1399/10/23 views 904
خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

کد خبر: 5420 | وضعیت هلال | 1399/09/25 views 1085
پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

کد خبر: 5415 | وضعیت هلال | 1399/09/24 views 778
 خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

کد خبر: 5333 | وضعیت هلال | 1399/08/26 views 898
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

کد خبر: 5287 | وضعیت هلال | 1399/07/26 views 1431
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

کد خبر: 5249 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 991
ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى:  هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى: هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

کد خبر: 5248 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 804
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5247 | وضعیت هلال | 1399/06/27 views 1269
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا پنج شنبه ٣٠ ذي الحجة ١٤٤١

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا پنج شنبه ٣٠ ذي الحجة ١٤٤١

کد خبر: 5190 | وضعیت هلال | 1399/05/29 views 875
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5185 | وضعیت هلال | 1399/05/29 views 1192
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا چهارشنبه اول ماه ذي الحجة 1441 هجرى قمرى

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا چهارشنبه اول ماه ذي الحجة 1441 هجرى قمرى

کد خبر: 5080 | وضعیت هلال | 1399/04/31 views 1299
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5079 | وضعیت هلال | 1399/04/30 views 1244
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه 3 تيرماه 99 اول ذو القعدة 1441 می باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه 3 تيرماه 99 اول ذو القعدة 1441 می باشد

کد خبر: 5035 | وضعیت هلال | 1399/04/02 views 1071
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذوالقعده 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذوالقعده 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 5034 | وضعیت هلال | 1399/04/01 views 1152
دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه ٣٠ ماه مبارك رمضان و دوشنبه عيد سعید فطر است

دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه ٣٠ ماه مبارك رمضان و دوشنبه عيد سعید فطر است

کد خبر: 4986 | وضعیت هلال | 1399/03/03 views 1726
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4985 | وضعیت هلال | 1399/02/31 views 4068
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

کد خبر: 4950 | وضعیت هلال | 1399/02/05 views 2182
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: شنبه اول ماه مبارک رمضان.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: شنبه اول ماه مبارک رمضان.

کد خبر: 4949 | وضعیت هلال | 1399/02/04 views 1298
ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

کد خبر: 4948 | وضعیت هلال | 1399/02/04 views 1298
پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4947 | وضعیت هلال | 1399/02/02 views 1966
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنجشنبه اول ماه شعبان المعظم 1441 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنجشنبه اول ماه شعبان المعظم 1441 هجری

کد خبر: 4902 | وضعیت هلال | 1399/01/06 views 1944
رؤیت هلال ماه شعبان 1441 هجری قمری

رؤیت هلال ماه شعبان 1441 هجری قمری

کد خبر: 4901 | وضعیت هلال | 1399/01/06 views 1668
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4895 | وضعیت هلال | 1399/01/03 views 1811
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

کد خبر: 4862 | وضعیت هلال | 1398/12/06 views 2105
رخداد نجومی امروز