1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4985 | وضعیت هلال | 1399/02/31 views 3853
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

کد خبر: 4950 | وضعیت هلال | 1399/02/05 views 2021
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: شنبه اول ماه مبارک رمضان.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: شنبه اول ماه مبارک رمضان.

کد خبر: 4949 | وضعیت هلال | 1399/02/04 views 1185
ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نگردید

کد خبر: 4948 | وضعیت هلال | 1399/02/04 views 1172
پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4947 | وضعیت هلال | 1399/02/02 views 1752
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنجشنبه اول ماه شعبان المعظم 1441 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنجشنبه اول ماه شعبان المعظم 1441 هجری

کد خبر: 4902 | وضعیت هلال | 1399/01/06 views 1812
رؤیت هلال ماه شعبان 1441 هجری قمری

رؤیت هلال ماه شعبان 1441 هجری قمری

کد خبر: 4901 | وضعیت هلال | 1399/01/06 views 1544
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4895 | وضعیت هلال | 1399/01/03 views 1580
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 7 اسفند98 اول ماه رجب مى باشد.

کد خبر: 4862 | وضعیت هلال | 1398/12/06 views 1912
خبر نهایی زمان آغاز شرعی ماه رجب 1441 به فردا 6 اسفند 98 موکول گردید.

خبر نهایی زمان آغاز شرعی ماه رجب 1441 به فردا 6 اسفند 98 موکول گردید.

کد خبر: 4861 | وضعیت هلال | 1398/12/05 views 1137
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: به علت ابری و بارانی بودن هوا هلال ماه رجب 1441 در رصدخانه امام علی (ع) رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: به علت ابری و بارانی بودن هوا هلال ماه رجب 1441 در رصدخانه امام علی (ع) رؤیت نگردید

کد خبر: 4860 | وضعیت هلال | 1398/12/05 views 931
پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4855 | وضعیت هلال | 1398/12/03 views 1259
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه 6 بهمن 98 سی ام جمادی الاولی 1441

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه 6 بهمن 98 سی ام جمادی الاولی 1441

کد خبر: 4818 | وضعیت هلال | 1398/11/05 views 937
گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى : هلال ماه جمادی الثانیه 1441رؤیت نشد

گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى : هلال ماه جمادی الثانیه 1441رؤیت نشد

کد خبر: 4817 | وضعیت هلال | 1398/11/05 views 745
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادي الثاني 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادي الثاني 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4812 | وضعیت هلال | 1398/11/03 views 900
خبر دريافتى از دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا جمعه 6دى 98 به علت عدم رؤيت هلال ماه ،سى ام ماه ربيع الآخر

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا جمعه 6دى 98 به علت عدم رؤيت هلال ماه ،سى ام ماه ربيع الآخر

کد خبر: 4786 | وضعیت هلال | 1398/10/05 views 1004
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاولى 1441 در برخى از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاولى 1441 در برخى از كشورهاى جهان

کد خبر: 4784 | وضعیت هلال | 1398/10/03 views 869
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4761 | وضعیت هلال | 1398/09/04 views 1435
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : چهارشنبه اول ماه ربیع الاول 1441 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : چهارشنبه اول ماه ربیع الاول 1441 هجری

کد خبر: 4742 | وضعیت هلال | 1398/08/06 views 1471
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: دوشنبه اول ماه صفر 1441

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله: دوشنبه اول ماه صفر 1441

کد خبر: 4707 | وضعیت هلال | 1398/07/07 views 2121
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخی از كشورهاى جهان

کد خبر: 4701 | وضعیت هلال | 1398/07/04 views 1937
 خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه محرم 1441 به اثبات رسيده است

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه محرم 1441 به اثبات رسيده است

کد خبر: 4695 | وضعیت هلال | 1398/06/09 views 1954
ستاد استهلال مرکز : هلال ماه محرم 1441 با چشم غیر مسلح رؤیت گردید

ستاد استهلال مرکز : هلال ماه محرم 1441 با چشم غیر مسلح رؤیت گردید

کد خبر: 4694 | وضعیت هلال | 1398/06/09 views 1594
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4692 | وضعیت هلال | 1398/06/08 views 1756
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا شنبه 12 مرداد 98 اول ماه ذي الحجه مى باشد.

کد خبر: 4687 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1463
گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

کد خبر: 4686 | وضعیت هلال | 1398/05/11 views 1864
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : پنچ شنبه 13 تیر 98 سیم ماه شوال 1440

کد خبر: 4677 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1482
گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

کد خبر: 4676 | وضعیت هلال | 1398/04/12 views 1396
خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): چهارشنبه 15 خرداد 98 اول ماه شوال

کد خبر: 4651 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 2481
هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

کد خبر: 4650 | وضعیت هلال | 1398/03/14 views 947
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4649 | وضعیت هلال | 1398/03/12 views 1527
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه اول ماه مبارک رمضان 1440 هجری

کد خبر: 4647 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1526
هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

کد خبر: 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 views 1340
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

کد خبر: 4641 | وضعیت هلال | 1398/02/12 views 2368
ماه نامه  هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان  1440 منتشر شد

ماه نامه هلال شماره 84 - ويژه ماه مبارک رمضان 1440 منتشر شد

کد خبر: 4640 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1571
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4639 | وضعیت هلال | 1398/02/10 views 1396
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : یکشنبه اول ماه شعبان المعظم 1440 هجری

کد خبر: 4623 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 1824
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

کد خبر: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 views 1528
وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

کد خبر: 4618 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 1668
وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

وضعیت هلال ماه رجب 1440 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 4617 | وضعیت هلال | 1398/01/11 views 878
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات  نرسيده است

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : رؤيت هلال ماه رجب در غروب پنج شنبه با چشم غير مسلح به اثبات نرسيده است

کد خبر: 4606 | وضعیت هلال | 1397/12/17 views 1846
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4594 | وضعیت هلال | 1397/12/13 views 2165
رخداد نجومی امروز