1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
5631 | اطلاعیه های مهم تصویری | 1400/02/07 4945 | چاپ

استخراج اوقات شرعی به روشی نوین

روشی نوین برای استخراج اوقات شرعی توسط مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ارائه گردید

این برنامه با استفاده از آخرین روش های برنامه نویسی جهت آسان تر شدن روش استخراج اوقات شرعی از نقشه به روز جغرافیایی، این امکان را به کاربر می دهد که در هرکجای کره زمین با استفاده از نقشه مکان مورد نظر خود را تعیین نموده و با بررسی خودکار مشخصات جغرافیایی ، ساعت تابستانی ، اختلاف ساعت ، نام کشور و... اوقات شرعی خود را  بدست آورد.
با استفاده از لینک زیر می توانید به بخش اوقات شرعی وارد شوید:
رخداد نجومی امروز