1399/6/31 - 3 صفر 1442 - 2020/9/21

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4895 | وضعیت هلال | 1399/01/03 تعداد مشاهده 1187 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1441 در برخي از كشورهاى جهان

روز چهارشنبه 29 رجب 1441 برابر با 6/1/1399 مصادف با 25/3/2020

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 11 11 51 283 30 ×06 18 ×08 2.06 58 19 57 18 15 272 61 36 11 1.52 36 -34 23 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 16 10 38 281 30 ×10 18 ×12 1.53 44 19 49 18 13 272 55 26 9 1.31 55 -33 25 18
آلمان برلين 52 8 56 262 30 ×10 18 ×12 1.59 34 19 27 18 18 274 67 23 11 1.33 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 19 13 42 263 30 ×05 18 ×07 2.21 31 20 13 19 35 273 78 53 9 1.57 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 48 13 59 263 30 ×05 18 ×07 2.23 43 20 24 19 23 273 79 24 9 1.58 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 40 15 56 264 30 ×02 18 ×04 2.56 31 20 08 19 15 273 83 20 8 1.69 3 34 14.5 -118
اردن عمان 28 11 56 265 30 ×11 18 ×13 1.43 50 18 50 17 53 272 60 57 6 1.26 57 31 56 35
استراليا سيدنی 12 8 53 277 30 ×19 18 ×21 0.79 43 18 59 17 1 272 44 53 5 0.94 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 12 10 20 274 00 ×19 48 ×20 0.89 40 19 53 18 59 271 47 21 2 1 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 3 9 37 278 30 ×17 18 ×19 0.96 08 19 20 18 7 272 48 30 6 1.04 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 6 10 41 265 00 ×14 48 ×15 1.23 03 19 08 18 1 273 55 20 7 1.17 33 34 12 69
الجزاير الجزيره 47 11 56 264 30 ×10 18 ×12 1.65 09 20 03 19 11 273 66 15 8 1.36 46 36 3 3
امارات دبی 36 11 14 267 30 ×13 18 ×15 1.31 28 19 31 18 37 272 57 23 5 1.21 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 8 11 29 273 00 ×17 48 ×18 1.01 20 19 30 18 3 272 50 26 1 1.06 12.5 -6 50 106
انگلستان لندن 25 9 50 262 30 ×09 18 ×11 1.68 30 19 21 18 13 274 69 23 11 1.37 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 41 10 12 264 30 ×10 18 ×12 1.59 32 19 27 18 30 273 65 18 9 1.33 52.8 41 30 12
ايران مشهد 18 10 15 265 00 ×14 48 ×15 1.29 44 19 46 18 0 273 58 45 7 1.2 17 36 36 59
ايران تهران 31 10 22 265 00 ×14 48 ×15 1.34 17 20 19 19 3 273 58 41 7 1.22 42.65 35 25.8 51
ايران قم 36 10 35 265 00 ×14 48 ×15 1.34 19 20 21 19 3 273 58 29 7 1.22 39 34 57 50
ايران اهواز 7 11 7 266 00 ×14 48 ×15 1.35 27 20 29 19 52 272 58 45 6 1.23 19 31 41 48
بحرين منامه 40 11 3 267 30 ×12 18 ×14 1.34 48 18 50 17 39 272 58 36 5 1.22 13 26 35 50
برزيل برازيليا 3 14 47 278 30 ×06 18 ×08 1.99 22 19 18 18 9 272 64 38 6 1.49 49.5 -15 55 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 7 14 25 270 30 ×09 18 ×11 1.67 19 19 16 18 23 272 63 59 1 1.37 22 12 30 -1
پاکستان كراچی 17 11 19 267 30 ×14 18 ×16 1.24 40 19 44 18 36 27