1400/2/3 - 10 رمضان 1442 - 2021/4/23
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5415 | وضعیت هلال | 1399/09/24 تعداد مشاهده 416 | چاپ

پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

پيش بينى مى شود به خواست خداوند متعال هلال ماه جمادى الاولى روز چهارشنبه 30 ربيع الآخر 1442 برابر با 26/09/1399 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 15 درجه و 31 دقيقه، در سمت 223 درجه و 6 دقيقه با درخشندگى 4.79% و لحظه محاق آن در ساعت 19:48 دو روز پيش ، و غروب آن ساعت 18:42 مي باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 25 درجه و 14 دقيقه، سمت آفتاب 241 درجه و 49 دقيقه، غروب آن ساعت 16:57 ، مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 105 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 18 درجه و 43 دقيقه مى باشد.

همچنين پيش بينى مى شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب      6 درجه و 23 دقيقه، در سمت 233 درجه و 4 دقيقه با درخشندگى 1.1% و لحظه محاق آن در ساعت 19:48 روز پيش ، و غروب آن ساعت 17:41 مى باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 11 درجه و 59 دقيقه، سمت آفتاب 241 درجه و 55 دقيقه، و غروب آن ساعت 16:57 ، مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 44 دقيقه، واختلاف سمت ماه و خورشيد 8 درجه و    52 دقيقه مى باشد.
     با توجه به محاسبات انجام شده، برخى از رصد
گران خبره، احتمال رؤيت اين هلال، با چشم غير مسلح در غروب اين روز را، منوط به صاف بودن هوا و ديگر داده­های هواشناسی مرتبط  می دانند.

 

* آغاز ماه هاى قمرى از نظر شرعى با ديدن هلال ثابت مى گردد *

 

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1442 در برخي از كشورهاى جهان

روز چهارشنبه 30 ربیع الثانی 1442 برابر با 26/9/1399 مصادف با 16/12/2020

روز سه‌شنبه 29 ربیع الثانی 1442 برابر با 25/9/1399 مصادف با 15/12/2020

عالی
رخداد نجومی امروز