1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3475 | وضعیت هلال | 1395/02/17 views 1318
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

کد خبر: 3426 | وضعیت هلال | 1395/01/17 views 1506
عدم رویت هلال جمادی الثانی 1437

عدم رویت هلال جمادی الثانی 1437

کد خبر: 3411 | وضعیت هلال | 1394/12/19 views 1584
پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الثانی1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الثانی1437

کد خبر: 3404 | وضعیت هلال | 1394/12/19 views 1344
گزارش رصد هلال جمادی الاولى 1437

گزارش رصد هلال جمادی الاولى 1437

کد خبر: 3359 | وضعیت هلال | 1394/11/20 views 1689
پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الاول 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الاول 1437

کد خبر: 3358 | وضعیت هلال | 1394/11/17 views 1461
گزارش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب دوشنبه 30 ربیع الاول

گزارش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب دوشنبه 30 ربیع الاول

کد خبر: 3296 | وضعیت هلال | 1394/10/21 views 1192
گزار ش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب یکشنبه 29 ربیع الاول

گزار ش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب یکشنبه 29 ربیع الاول

کد خبر: 3295 | وضعیت هلال | 1394/10/20 views 1113
پیش بینی وضعیت هلال ربیع الثانی 1437

پیش بینی وضعیت هلال ربیع الثانی 1437

کد خبر: 3294 | وضعیت هلال | 1394/10/20 views 1081
گزارش رؤيت هلال ماه ربیع الاول 1437

گزارش رؤيت هلال ماه ربیع الاول 1437

کد خبر: 3232 | وضعیت هلال | 1394/09/21 views 1731
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3231 | وضعیت هلال | 1394/09/19 views 993
گزارش رصد هلال ماه صفر 1437 در غروب پنج شنبه 29 محرم

گزارش رصد هلال ماه صفر 1437 در غروب پنج شنبه 29 محرم

کد خبر: 3200 | وضعیت هلال | 1394/08/21 views 1678
پیش بینی  وضعیت هلال ماه صفر 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه صفر 1437

کد خبر: 3192 | وضعیت هلال | 1394/08/19 views 1605
گزارش رصد هلال ماه محرم الحرام 1437

گزارش رصد هلال ماه محرم الحرام 1437

کد خبر: 3133 | وضعیت هلال | 1394/07/22 views 1186
پیش بینی وضعیت هلال محرم الحرام 1437

پیش بینی وضعیت هلال محرم الحرام 1437

کد خبر: 3129 | وضعیت هلال | 1394/07/19 views 1350
برگزاری رصد صبحگاهی ذیحجه 1436

برگزاری رصد صبحگاهی ذیحجه 1436

کد خبر: 3128 | وضعیت هلال | 1394/07/19 views 1054
گزار رصد هلال ماه ذی الحجة 1436

گزار رصد هلال ماه ذی الحجة 1436

کد خبر: 3063 | وضعیت هلال | 1394/06/23 views 1209
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1436

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1436

کد خبر: 3062 | وضعیت هلال | 1394/06/19 views 1329
فردا شنبه ٢٧ تير ٩٤ اول ماه شوال وعيد سعيد فطر مي باشد

فردا شنبه ٢٧ تير ٩٤ اول ماه شوال وعيد سعيد فطر مي باشد

کد خبر: 3008 | وضعیت هلال | 1394/04/26 views 1742
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1436 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1436 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3006 | وضعیت هلال | 1394/04/23 views 3129
اطلاعیه دفتر حضرت آيت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) درباره  زمان آغاز ماه مبارک رمضان 1436

اطلاعیه دفتر حضرت آيت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) درباره زمان آغاز ماه مبارک رمضان 1436

کد خبر: 3005 | وضعیت هلال | 1394/03/27 views 3451
گزارش رؤيت هلال ماه مبارک رمضان - 29 شعبان 1436

گزارش رؤيت هلال ماه مبارک رمضان - 29 شعبان 1436

کد خبر: 3004 | وضعیت هلال | 1394/03/27 views 2769
پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1436 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1436 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3003 | وضعیت هلال | 1394/03/26 views 2710
گزارش رؤيت هلال ماه شعبان - 30رجب 1436

گزارش رؤيت هلال ماه شعبان - 30رجب 1436

کد خبر: 2977 | وضعیت هلال | 1394/02/29 views 1934
گزارش رویت هلال ماه شعبان - 29 رجب 1436

گزارش رویت هلال ماه شعبان - 29 رجب 1436

کد خبر: 2976 | وضعیت هلال | 1394/02/28 views 1991
پیش بینی وضعیت رویت هلال شعبان المعظم 1436 در برخی از کشورهای جهان

پیش بینی وضعیت رویت هلال شعبان المعظم 1436 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 2975 | وضعیت هلال | 1394/02/26 views 1939
هلال ماه رجب رویت شد

هلال ماه رجب رویت شد

کد خبر: 2926 | وضعیت هلال | 1394/01/30 views 1822
 پيش بينى وضعيت هلال رجب المرجب 1436 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال رجب المرجب 1436 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 2925 | وضعیت هلال | 1394/01/26 views 1483
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1436 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1436 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 2884 | وضعیت هلال | 1393/12/28 views 1567
گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1436

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1436

کد خبر: 2783 | وضعیت هلال | 1393/11/02 views 1207
گزارش رصد هلال ماه صفر

گزارش رصد هلال ماه صفر

کد خبر: 2647 | وضعیت هلال | 1393/09/02 views 1606
گزارش رصد هلال ماه محرم 1436

گزارش رصد هلال ماه محرم 1436

کد خبر: 2593 | وضعیت هلال | 1393/08/03 views 1436
رصد هلال صبحگاهی در روز پنجشنبه اول ابان 93

رصد هلال صبحگاهی در روز پنجشنبه اول ابان 93

کد خبر: 2592 | وضعیت هلال | 1393/08/01 views 1329
پیش بینی وضعیت هلال محرم الحرام 1436

پیش بینی وضعیت هلال محرم الحرام 1436

کد خبر: 2582 | وضعیت هلال | 1393/07/28 views 1468
گزارش رؤيت هلال ماه ذو الحجة 1435

گزارش رؤيت هلال ماه ذو الحجة 1435

کد خبر: 2535 | وضعیت هلال | 1393/07/03 views 1349
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذو الحجه 1435

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذو الحجه 1435

کد خبر: 2530 | وضعیت هلال | 1393/07/02 views 1588
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1435

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1435

کد خبر: 2490 | وضعیت هلال | 1393/06/05 views 1540
دفتر آیت الله العظمی سیستانی فردا سه شنبه را عید فطر اعلام کرد

دفتر آیت الله العظمی سیستانی فردا سه شنبه را عید فطر اعلام کرد

کد خبر: 2433 | وضعیت هلال | 1393/05/06 views 1595
گزارش  اولیه رویت هلال ماه شوال 1435

گزارش اولیه رویت هلال ماه شوال 1435

کد خبر: 2432 | وضعیت هلال | 1393/05/06 views 1830
در صورت مساعد بودن اوضاع جوی ،هلال ماه شوال غروب روز دوشنبه قابل رؤیت است

در صورت مساعد بودن اوضاع جوی ،هلال ماه شوال غروب روز دوشنبه قابل رؤیت است

کد خبر: 2431 | وضعیت هلال | 1393/05/05 views 1782
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1435 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1435 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 2424 | وضعیت هلال | 1393/05/01 views 2983
جوابيه دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی درباره آغاز ماه مبارك رمضان 1435

جوابيه دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی درباره آغاز ماه مبارك رمضان 1435

کد خبر: 2411 | وضعیت هلال | 1393/04/07 views 3723
رخداد نجومی امروز