1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3834 | وضعیت هلال | 1396/04/03 views 3178
گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

کد خبر: 3798 | وضعیت هلال | 1396/03/06 views 2312
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

کد خبر: 3797 | وضعیت هلال | 1396/03/05 views 2753
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

کد خبر: 3795 | وضعیت هلال | 1396/03/03 views 2615
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3743 | وضعیت هلال | 1396/02/06 views 1573
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

کد خبر: 3725 | وضعیت هلال | 1396/01/09 views 1850
گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

کد خبر: 3724 | وضعیت هلال | 1396/01/08 views 1496
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3712 | وضعیت هلال | 1395/12/08 views 2192
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3687 | وضعیت هلال | 1395/11/09 views 2054
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3648 | وضعیت هلال | 1395/10/08 views 1782
رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

کد خبر: 3605 | وضعیت هلال | 1395/09/10 views 1796
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3604 | وضعیت هلال | 1395/09/09 views 2358
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

کد خبر: 3599 | وضعیت هلال | 1395/08/10 views 2458
گزارش رصد هلال ماه صفر 1438

گزارش رصد هلال ماه صفر 1438

کد خبر: 3598 | وضعیت هلال | 1395/08/10 views 2528
پیش بینی وضعیت هلال ماه صفر 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه صفر 1438

کد خبر: 3594 | وضعیت هلال | 1395/08/08 views 2359
عدم رویت هلال ماه محرم  1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه

عدم رویت هلال ماه محرم 1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه

کد خبر: 3576 | وضعیت هلال | 1395/07/10 views 2185
پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد

پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد

کد خبر: 3575 | وضعیت هلال | 1395/07/08 views 2319
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3574 | وضعیت هلال | 1395/07/08 views 2244
تصاویر هلال ماه ذی الحجه 1437

تصاویر هلال ماه ذی الحجه 1437

کد خبر: 3557 | وضعیت هلال | 1395/06/16 views 2793
فوری ـ امروز شنبه 13-6-95 اول ماه ذی الحجه اعلام شد ـ به روز رسانی شد

فوری ـ امروز شنبه 13-6-95 اول ماه ذی الحجه اعلام شد ـ به روز رسانی شد

کد خبر: 3551 | وضعیت هلال | 1395/06/13 views 3020
پیش بینی وضعیت هلال ذیحجه 1437 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ذیحجه 1437 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 3545 | وضعیت هلال | 1395/06/09 views 2588
تصاویری که توسط دوربین CCD در تاریخ 14 مرداد 1395 آشکارسازی شده اند

تصاویری که توسط دوربین CCD در تاریخ 14 مرداد 1395 آشکارسازی شده اند

کد خبر: 3532 | وضعیت هلال | 1395/05/16 views 2248
رؤیت هلال ماه ذوالقعدة 1437

رؤیت هلال ماه ذوالقعدة 1437

کد خبر: 3531 | وضعیت هلال | 1395/05/14 views 2435
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3530 | وضعیت هلال | 1395/05/11 views 1951
رؤیت هلال ماه شوال 1437

رؤیت هلال ماه شوال 1437

کد خبر: 3527 | وضعیت هلال | 1395/04/15 views 2721
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1437

کد خبر: 3526 | وضعیت هلال | 1395/04/10 views 3687
گزارش استهلال ماه مبارک رمضان 1437

گزارش استهلال ماه مبارک رمضان 1437

کد خبر: 3525 | وضعیت هلال | 1395/03/17 views 3357
 بررسي علمي رؤيت هلال شوال 1424 هجري قمري

بررسي علمي رؤيت هلال شوال 1424 هجري قمري

کد خبر: 3524 | وضعیت هلال | 1382/09/01 views 2991
گزارش تصویری رصد هلال ماه شوال 1424 در 30 ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری رصد هلال ماه شوال 1424 در 30 ماه مبارک رمضان

کد خبر: 3523 | وضعیت هلال | 1382/09/04 views 4364
 برگزاري نشست علمي بررسي رويت هلال شوال 1424

برگزاري نشست علمي بررسي رويت هلال شوال 1424

کد خبر: 3522 | وضعیت هلال | 1382/08/24 views 3144
 گزارش استهلال ماه ذى القعدة 1424

گزارش استهلال ماه ذى القعدة 1424

کد خبر: 3521 | وضعیت هلال | 1382/10/03 views 3470
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رمضان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رمضان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3512 | وضعیت هلال | 1395/03/11 views 3446
گزارش رصد هلال شعبان 1437-در غروب 29 رجب

گزارش رصد هلال شعبان 1437-در غروب 29 رجب

کد خبر: 3479 | وضعیت هلال | 1395/02/18 views 2209
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3475 | وضعیت هلال | 1395/02/17 views 1420
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

کد خبر: 3426 | وضعیت هلال | 1395/01/17 views 1614
عدم رویت هلال جمادی الثانی 1437

عدم رویت هلال جمادی الثانی 1437

کد خبر: 3411 | وضعیت هلال | 1394/12/19 views 1693
پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الثانی1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الثانی1437

کد خبر: 3404 | وضعیت هلال | 1394/12/19 views 1527
گزارش رصد هلال جمادی الاولى 1437

گزارش رصد هلال جمادی الاولى 1437

کد خبر: 3359 | وضعیت هلال | 1394/11/20 views 1842
پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الاول 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه جمادی الاول 1437

کد خبر: 3358 | وضعیت هلال | 1394/11/17 views 1627
گزارش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب دوشنبه 30 ربیع الاول

گزارش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب دوشنبه 30 ربیع الاول

کد خبر: 3296 | وضعیت هلال | 1394/10/21 views 1292
گزار ش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب یکشنبه 29 ربیع الاول

گزار ش رصد هلال ربیع الثانی 1437 در غروب یکشنبه 29 ربیع الاول

کد خبر: 3295 | وضعیت هلال | 1394/10/20 views 1218
پیش بینی وضعیت هلال ربیع الثانی 1437

پیش بینی وضعیت هلال ربیع الثانی 1437

کد خبر: 3294 | وضعیت هلال | 1394/10/20 views 1281
رخداد نجومی امروز