1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

یک کهکشان با ۳ چهره
کد خبر: 5974 | همايش ها | 1400/09/09 views 35
برگزاری کارگاه گستره و محدوده فضا در قرآن
کد خبر: 4225 | همايش ها | 1397/07/11 views 1034
برگزاری باشگاه نجوم با عنوان فضا
کد خبر: 3120 | همايش ها | 1394/07/15 views 1322
دومين كنفرانس نجوم امارات
کد خبر: 1685 | همايش ها | 1389/04/07 views 910
رخداد نجومی امروز