1399/8/4 - 7 ربیع الاول 1442 - 2020/10/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5248 | وضعیت هلال | 1399/06/28 تعداد مشاهده 191 | چاپ

ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى: هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

بنا به گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى هلال ماه صفر با چشم غير مسلح توسط گروه های رصدی این ستاد رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز