1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه محرم الحرام 1446خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه محرم الحرام 1446خواهد بود.

کد خبر: 6989 | وضعیت هلال | 1403/04/16 views 472
وضعيت هلال ماه محرم الحرام 1446 هجری قمری

وضعيت هلال ماه محرم الحرام 1446 هجری قمری

کد خبر: 6988 | وضعیت هلال | 1403/04/14 views 1713
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : شنبه 19-3-1403 اول ماه ذی الحجه 1445هجری قمری است

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : شنبه 19-3-1403 اول ماه ذی الحجه 1445هجری قمری است

کد خبر: 6953 | وضعیت هلال | 1403/03/18 views 634
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1445 در برخی از شهرهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1445 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6952 | وضعیت هلال | 1403/03/17 views 559
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : جمعه ( 21-2-1403) اول ماه ذی القعده 1445 خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : جمعه ( 21-2-1403) اول ماه ذی القعده 1445 خواهد بود

کد خبر: 6934 | وضعیت هلال | 1403/02/19 views 433
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1445 در برخی از شهرهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1445 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6932 | وضعیت هلال | 1403/02/18 views 450
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): هلال شوال رؤيت گرديد و فردا عيد  فطر مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): هلال شوال رؤيت گرديد و فردا عيد فطر مى باشد

کد خبر: 6912 | وضعیت هلال | 1403/01/21 views 864
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1445

کد خبر: 6911 | وضعیت هلال | 1403/01/18 views 1448
 اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1445هـ.

اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1445هـ.

کد خبر: 6910 | وضعیت هلال | 1403/01/17 views 1790
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه ( 22-12-1402)  اول ماه مبارک رمضان خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه ( 22-12-1402) اول ماه مبارک رمضان خواهد بود

کد خبر: 6904 | وضعیت هلال | 1402/12/21 views 782
پیش بینی وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1445

پیش بینی وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1445

کد خبر: 6902 | وضعیت هلال | 1402/12/19 views 1445
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

کد خبر: 6885 | وضعیت هلال | 1402/11/21 views 1850
 پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

کد خبر: 6880 | وضعیت هلال | 1402/11/18 views 2188
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6851 | وضعیت هلال | 1402/10/22 views 849
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

کد خبر: 6850 | وضعیت هلال | 1402/10/21 views 2335
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6835 | وضعیت هلال | 1402/09/23 views 478
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

کد خبر: 6834 | وضعیت هلال | 1402/09/22 views 545
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

کد خبر: 6814 | وضعیت هلال | 1402/08/23 views 507
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

کد خبر: 6813 | وضعیت هلال | 1402/08/22 views 755
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) :  سه شنبه  ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر  خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : سه شنبه ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر خواهد بود

کد خبر: 6776 | وضعیت هلال | 1402/07/23 views 457
پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

کد خبر: 6775 | وضعیت هلال | 1402/07/22 views 365
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

کد خبر: 6744 | وضعیت هلال | 1402/06/24 views 446
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6743 | وضعیت هلال | 1402/06/22 views 909
دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

کد خبر: 6700 | وضعیت هلال | 1402/05/26 views 574
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6699 | وضعیت هلال | 1402/05/25 views 686
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

کد خبر: 6654 | وضعیت هلال | 1402/04/27 views 1163
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

کد خبر: 6653 | وضعیت هلال | 1402/04/26 views 2399
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه  اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

کد خبر: 6611 | وضعیت هلال | 1402/03/28 views 1336
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6610 | وضعیت هلال | 1402/03/25 views 1283
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

کد خبر: 6580 | وضعیت هلال | 1402/02/30 views 1200
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

کد خبر: 6577 | وضعیت هلال | 1402/02/27 views 1511
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

کد خبر: 6570 | وضعیت هلال | 1402/01/31 views 959
اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

کد خبر: 6569 | وضعیت هلال | 1402/01/28 views 2260
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6548 | وضعیت هلال | 1402/01/02 views 1414
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6545 | وضعیت هلال | 1401/12/23 views 2845
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

کد خبر: 6520 | وضعیت هلال | 1401/12/02 views 1843
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6519 | وضعیت هلال | 1401/11/30 views 1700
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6471 | وضعیت هلال | 1401/11/02 views 2491
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

کد خبر: 6470 | وضعیت هلال | 1401/11/01 views 5065
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

کد خبر: 6461 | وضعیت هلال | 1401/10/03 views 1383
رخداد نجومی امروز