1400/7/29 - 14 ربیع الاول 1443 - 2021/10/21
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 5582 | خانه نجوم | 1400/01/21 views 515
برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4843 | خانه نجوم | 1398/11/27 views 459
برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 views 563
رصد گذر عطارد برگزار گردید
کد خبر: 4753 | خانه نجوم | 1398/08/20 views 575
برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد
کد خبر: 4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 views 563
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد خبر: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 views 764
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4593 | خانه نجوم | 1397/12/11 views 975
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4588 | خانه نجوم | 1397/12/08 views 946
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4536 | خانه نجوم | 1397/10/23 views 718
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 views 1055
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4170 | خانه نجوم | 1397/03/28 views 2451
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4147 | خانه نجوم | 1397/02/22 views 2886
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4144 | خانه نجوم | 1397/02/16 views 2815
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4116 | خانه نجوم | 1397/01/28 views 1720
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4080 | خانه نجوم | 1396/12/21 views 1823
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم
کد خبر: 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 views 1771
برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4033 | خانه نجوم | 1396/10/26 views 1785
یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3998 | خانه نجوم | 1396/09/28 views 1428
برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3789 | خانه نجوم | 1396/02/27 views 2143
برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3697 | خانه نجوم | 1395/11/27 views 2079
آغاز ثبت نام دوره مقدماتی نجوم
کد خبر: 3686 | خانه نجوم | 1395/11/03 views 2960
برگزاری یکصدو پنجاه و سومین باشگاه نجوم
کد خبر: 3683 | خانه نجوم | 1395/10/28 views 2093
برگزاری باشگاه نجوم
کد خبر: 3367 | خانه نجوم | 1394/11/28 views 1902
برگزاری دوره آموزش مقدماتی نجوم ويژه خواهران
کد خبر: 3342 | خانه نجوم | 1394/11/12 views 1733
گزارش تصویری باشگاه نجوم قم
کد خبر: 3340 | خانه نجوم | 1394/11/11 views 1545