1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دویست و سومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

دویست و سومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6913 | خانه نجوم | 1403/01/28 views 48
دویست و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

دویست و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

کد خبر: 6853 | خانه نجوم | 1402/10/30 views 120
دویست و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

دویست و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

کد خبر: 6852 | خانه نجوم | 1402/10/26 views 144
دویستمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

دویستمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

کد خبر: 6839 | خانه نجوم | 1402/09/30 views 137
ویژه‌برنامۀ دویستمین باشگاه نجوم قم به‌مناسبت شب یلدا

ویژه‌برنامۀ دویستمین باشگاه نجوم قم به‌مناسبت شب یلدا

کد خبر: 6837 | خانه نجوم | 1402/09/29 views 301
برگزاری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6812 | خانه نجوم | 1402/08/22 views 268
ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا

ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا

کد خبر: 6761 | خانه نجوم | 1402/07/13 views 247
یکصد و نود و پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

یکصد و نود و پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6613 | خانه نجوم | 1402/03/29 views 379
برگزاری یکصد و نود و چهارمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و نود و چهارمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6587 | خانه نجوم | 1402/03/02 views 426
برگزاری تور رصدی توسط خانه نجوم قم

برگزاری تور رصدی توسط خانه نجوم قم

کد خبر: 6571 | خانه نجوم | 1402/02/05 views 1154
یکصدو نود و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

یکصدو نود و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6544 | خانه نجوم | 1401/12/23 views 546
یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

کد خبر: 6472 | خانه نجوم | 1401/11/03 views 402
 یکصدو نود و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

یکصدو نود و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

کد خبر: 6462 | خانه نجوم | 1401/10/26 views 528
گزارش خبری برگزاری یکصد و هشتاد و نهمین باشگاه نجوم

گزارش خبری برگزاری یکصد و هشتاد و نهمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6443 | خانه نجوم | 1401/08/26 views 513
برگزاری دوره های پاییزه خانه نجوم قم

برگزاری دوره های پاییزه خانه نجوم قم

کد خبر: 6434 | خانه نجوم | 1401/08/21 views 1150
رصد عمومی خورشیدگرفتگی در رصد خانه امام علی قم برگزار می گردد

رصد عمومی خورشیدگرفتگی در رصد خانه امام علی قم برگزار می گردد

کد خبر: 6410 | خانه نجوم | 1401/07/30 views 1006
ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم

ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم

کد خبر: 6260 | خانه نجوم | 1401/03/29 views 1556
برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 6007 | خانه نجوم | 1400/09/30 views 820
وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید

وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید

کد خبر: 5997 | خانه نجوم | 1400/09/24 views 1377
برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم

برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 5582 | خانه نجوم | 1400/01/21 views 1160
یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

کد خبر: 5563 | خانه نجوم | 1399/12/12 views 797
برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم

کد خبر: 4843 | خانه نجوم | 1398/11/27 views 1275
برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 views 1376
رصد گذر عطارد برگزار گردید

رصد گذر عطارد برگزار گردید

کد خبر: 4753 | خانه نجوم | 1398/08/20 views 1298
برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

کد خبر: 4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 views 1229
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم

کد خبر: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 views 1262
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید

یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید

کد خبر: 4593 | خانه نجوم | 1397/12/11 views 1763
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4588 | خانه نجوم | 1397/12/08 views 1675
یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد

یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد

کد خبر: 4549 | خانه نجوم | 1397/10/27 views 1481
پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

کد خبر: 4547 | خانه نجوم | 1397/10/26 views 1174
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4536 | خانه نجوم | 1397/10/23 views 1260
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 views 1577
آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4171 | خانه نجوم | 1397/03/31 views 2940
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4170 | خانه نجوم | 1397/03/28 views 2893
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید

یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید

کد خبر: 4147 | خانه نجوم | 1397/02/22 views 3325
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4144 | خانه نجوم | 1397/02/16 views 3282
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم

کد خبر: 4116 | خانه نجوم | 1397/01/28 views 2183
گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان

گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان

کد خبر: 4086 | خانه نجوم | 1396/12/26 views 1874
پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم  از آپارات بصورت زنده

پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم از آپارات بصورت زنده

کد خبر: 4085 | خانه نجوم | 1396/12/24 views 2058
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4080 | خانه نجوم | 1396/12/21 views 2447
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

کد خبر: 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 views 2419
برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف

برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف

کد خبر: 4046 | خانه نجوم | 1396/11/07 views 2761
رخداد نجومی امروز