1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دویست و سومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

دویست و سومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6913 | خانه نجوم | 1403/01/28 views 206
دویست و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

دویست و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

کد خبر: 6853 | خانه نجوم | 1402/10/30 views 209
دویست و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

دویست و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

کد خبر: 6852 | خانه نجوم | 1402/10/26 views 261
دویستمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

دویستمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

کد خبر: 6839 | خانه نجوم | 1402/09/30 views 206
ویژه‌برنامۀ دویستمین باشگاه نجوم قم به‌مناسبت شب یلدا

ویژه‌برنامۀ دویستمین باشگاه نجوم قم به‌مناسبت شب یلدا

کد خبر: 6837 | خانه نجوم | 1402/09/29 views 389
برگزاری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6812 | خانه نجوم | 1402/08/22 views 359
ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا

ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا

کد خبر: 6761 | خانه نجوم | 1402/07/13 views 350
یکصد و نود و پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

یکصد و نود و پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6613 | خانه نجوم | 1402/03/29 views 517
برگزاری یکصد و نود و چهارمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و نود و چهارمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6587 | خانه نجوم | 1402/03/02 views 492
برگزاری تور رصدی توسط خانه نجوم قم

برگزاری تور رصدی توسط خانه نجوم قم

کد خبر: 6571 | خانه نجوم | 1402/02/05 views 1298
یکصدو نود و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

یکصدو نود و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

کد خبر: 6544 | خانه نجوم | 1401/12/23 views 601
یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم قم برگزار گردید

کد خبر: 6472 | خانه نجوم | 1401/11/03 views 464
 یکصدو نود و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

یکصدو نود و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

کد خبر: 6462 | خانه نجوم | 1401/10/26 views 596
گزارش خبری برگزاری یکصد و هشتاد و نهمین باشگاه نجوم

گزارش خبری برگزاری یکصد و هشتاد و نهمین باشگاه نجوم

کد خبر: 6443 | خانه نجوم | 1401/08/26 views 574
برگزاری دوره های پاییزه خانه نجوم قم

برگزاری دوره های پاییزه خانه نجوم قم

کد خبر: 6434 | خانه نجوم | 1401/08/21 views 1256
رصد عمومی خورشیدگرفتگی در رصد خانه امام علی قم برگزار می گردد

رصد عمومی خورشیدگرفتگی در رصد خانه امام علی قم برگزار می گردد

کد خبر: 6410 | خانه نجوم | 1401/07/30 views 1141
ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم

ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم

کد خبر: 6260 | خانه نجوم | 1401/03/29 views 1709
برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 6007 | خانه نجوم | 1400/09/30 views 884
وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید

وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید

کد خبر: 5997 | خانه نجوم | 1400/09/24 views 1466
برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم

برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 5582 | خانه نجوم | 1400/01/21 views 1224
یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

کد خبر: 5563 | خانه نجوم | 1399/12/12 views 846
برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم

کد خبر: 4843 | خانه نجوم | 1398/11/27 views 1338
برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 views 1435
رصد گذر عطارد برگزار گردید

رصد گذر عطارد برگزار گردید

کد خبر: 4753 | خانه نجوم | 1398/08/20 views 1332
برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

کد خبر: 4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 views 1293
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم

کد خبر: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 views 1299
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید

یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید

کد خبر: 4593 | خانه نجوم | 1397/12/11 views 1799
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4588 | خانه نجوم | 1397/12/08 views 1724
یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد

یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد

کد خبر: 4549 | خانه نجوم | 1397/10/27 views 1534
پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

کد خبر: 4547 | خانه نجوم | 1397/10/26 views 1214
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4536 | خانه نجوم | 1397/10/23 views 1302
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 views 1674
آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4171 | خانه نجوم | 1397/03/31 views 2979
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4170 | خانه نجوم | 1397/03/28 views 2932
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید

یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید

کد خبر: 4147 | خانه نجوم | 1397/02/22 views 3365
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4144 | خانه نجوم | 1397/02/16 views 3331
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم

برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم

کد خبر: 4116 | خانه نجوم | 1397/01/28 views 2245
گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان

گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان

کد خبر: 4086 | خانه نجوم | 1396/12/26 views 1915
پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم  از آپارات بصورت زنده

پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم از آپارات بصورت زنده

کد خبر: 4085 | خانه نجوم | 1396/12/24 views 2097
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم

برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم

کد خبر: 4080 | خانه نجوم | 1396/12/21 views 2503
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

کد خبر: 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 views 2463
برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف

برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف

کد خبر: 4046 | خانه نجوم | 1396/11/07 views 2907
رخداد نجومی امروز