1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید
کد خبر: 5997 | خانه نجوم | 1400/09/24 views 113
برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 5582 | خانه نجوم | 1400/01/21 views 589
برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4843 | خانه نجوم | 1398/11/27 views 508
برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 views 624
رصد گذر عطارد برگزار گردید
کد خبر: 4753 | خانه نجوم | 1398/08/20 views 639
برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد
کد خبر: 4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 views 624
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد خبر: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 views 811
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4593 | خانه نجوم | 1397/12/11 views 1026
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4588 | خانه نجوم | 1397/12/08 views 996
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4536 | خانه نجوم | 1397/10/23 views 783
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 views 1101
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4170 | خانه نجوم | 1397/03/28 views 2500
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4147 | خانه نجوم | 1397/02/22 views 2929
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4144 | خانه نجوم | 1397/02/16 views 2867
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4116 | خانه نجوم | 1397/01/28 views 1776
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4080 | خانه نجوم | 1396/12/21 views 1885
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم
کد خبر: 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 views 1839
برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4033 | خانه نجوم | 1396/10/26 views 1833
یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3998 | خانه نجوم | 1396/09/28 views 1470
برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3789 | خانه نجوم | 1396/02/27 views 2179
برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3697 | خانه نجوم | 1395/11/27 views 2112
آغاز ثبت نام دوره مقدماتی نجوم
کد خبر: 3686 | خانه نجوم | 1395/11/03 views 3151
برگزاری یکصدو پنجاه و سومین باشگاه نجوم
کد خبر: 3683 | خانه نجوم | 1395/10/28 views 2130
برگزاری باشگاه نجوم
کد خبر: 3367 | خانه نجوم | 1394/11/28 views 1940
برگزاری دوره آموزش مقدماتی نجوم ويژه خواهران
کد خبر: 3342 | خانه نجوم | 1394/11/12 views 1783
گزارش تصویری باشگاه نجوم قم
کد خبر: 3340 | خانه نجوم | 1394/11/11 views 1579
رخداد نجومی امروز