1399/9/5 - 9 ربیع الثانی 1442 - 2020/11/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5079 | وضعیت هلال | 1399/04/30 تعداد مشاهده 670 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیحجه 1441 در برخي از كشورهاى جهان

روز سه شنبه 29 ذیقعده 1441 برابر با 31/4/1399 مصادف با 21/7/2020

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 22 10 16 304 35 ×14 07 ×16 1.65 10 19 04 18 30 294 66 47 9 1.15 36 -34 23 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 2 8 30 302 35 ×18 07 ×20 1.09 49 18 58 17 17 294 51 14 8 0.93 55 -33 25 18
آلمان برلين 27 6 7 294 35 ×19 07 ×21 1.44 10 22 14 21 54 305 56 47 11 1.07 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 49 10 55 285 35 ×13 07 ×15 2.07 28 21 20 20 43 297 68 48 11 1.28 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 18 11 29 285 35 ×13 07 ×15 2.09 36 21 27 20 53 296 69 24 11 1.29 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 16 13 51 283 35 ×10 07 ×12 2.49 14 21 00 20 3 295 74 12 11 1.39 3 34 14.5 -118
اردن عمان 38 9 54 287 35 ×19 07 ×21 1.16 34 19 39 18 30 294 55 36 6 0.96 57 31 56 35
استراليا سيدنی 57 3 5 300 35 ٭03 07 ٭05 0.4 35 17 08 17 14 294 27 51 5 0.56 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 45 6 8 294 05 ٭03 37 ٭04 0.53 12 19 37 18 42 290 35 26 3 0.65 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 12 5 1 300 35 ٭01 07 ٭03 0.55 07 18 33 17 45 293 34 17 6 0.67 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 27 8 3 289 05 ×22 37 ×23 0.96 52 19 02 19 22 295 50 20 6 0.87 33 34 12 69
الجزاير الجزيره 44 9 34 287 35 ×18 07 ×20 1.42 01 21 02 20 10 296 59 36 8 1.06 46 36 3 3
امارات دبی 46 9 10 288 35 ×21 07 ×23 1.01 00 20 08 19 49 292 52 39 4 0.9 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 3 8 48 292 05 ٭01 37 ٭02 0.65 03 19 23 18 23 290 40 26 2 0.72 12.5 -6 50 106
انگلستان لندن 58 6 49 292 35 ×18 07 ×20 1.53 01 22 03 21 49 304 58 0 12 1.1 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 40 8 5 288 35 ×19 07 ×21 1.37 35 21 38 20 25 298 57 20 10 1.04 52.8 41 30 12
ايران مشهد 23 8 7 289 05 ×22 37 ×23 1.03 36 20 45 19 4 296 51 57 6 0.9 17 36 36 59
ايران تهران 43 8 46 288 05 ×22 37 ×23 1.08 09 21 16 20 48 295 53 2 7 0.92 42.65 35 25.8 51
ايران قم 56 8 33 288 05 ×22 37 ×23 1.07 08 21 15 20 22 295 53 50 6 0.92 39 34 57 50
ايران اهواز 18 9 13 288 05 ×22 37 ×23 1.08 10 21 17 20 22 294 53 9 6 0.93 19 31 41 48
بحرين منامه 45 9 6 288 35 ×20 07 ×22 1.05 21 19 29 18 4 293 52 59 4 0.91 13 26 35 50
برزيل برازيليا 53 12 54 295 35 ×14 07 ×16 1.64 02 19 57 17 54 290 65 0 5 1.14 49.5 -15 55 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 9 12 24 288 35 ×17 07 ×19 1.37 33 19 34 18 55 290 59 32 2 1.04 22 12 30 -1
پاکستان كراچی 18 9 30 288 35 ×22 07 ٭00 0.94 11 20 21 19 49 292