1399/4/15 - 13 ذیقعده 1441 - 2020/7/5

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4817 | وضعیت هلال | 1398/11/05 تعداد مشاهده 454 | چاپ

گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى : هلال ماه جمادی الثانیه 1441رؤیت نشد

بنا به گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى طبق پيش بينى هاى صورت گرفته هلال ماه جمادى الثانية 1441 در غروب شنبه 5 بهمن 98 رؤيت نگرديد.
رخداد نجومی امروز