1400/2/27 - 4 شوال 1442 - 2021/5/17
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5550 | وضعیت هلال | 1399/11/24 تعداد مشاهده 1332 | چاپ

گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی اعضای ستاد موفق به رصد هلال با چشم غیر مسلح در غروب جمعه 24-11-1399 در افق شهر قم نشده اند ولی با استفاده از دوربین های 20*80 و 20*120 و 25*100 توانستند هلال ماه رجب را در غروب جمعه رصد نمایند.

رخداد نجومی امروز