1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش شبکه نور از برنامه رصد خورشیدگرفتگی 3 آبان 1401

گزارش شبکه نور از برنامه رصد خورشیدگرفتگی 3 آبان 1401

کد خبر: 6419 | گرفتگي ها | 1401/08/04 views 383
خورشید گرفتگی جزیی  در سه شنبه 3 آبان 1401

خورشید گرفتگی جزیی در سه شنبه 3 آبان 1401

کد خبر: 6411 | گرفتگي ها | 1401/08/01 views 788
خورشید گرفتگی حلقوی

خورشید گرفتگی حلقوی

کد خبر: 5017 | گرفتگي ها | 1399/03/29 views 1354
برگزاری رصد خورشید گرفتگی

برگزاری رصد خورشید گرفتگی

کد خبر: 4783 | گرفتگي ها | 1398/10/02 views 3052
مناطقی از کره زمین در 26 تیر 1398 شاهد ماه گرفتگی جزئی خواهند بود

مناطقی از کره زمین در 26 تیر 1398 شاهد ماه گرفتگی جزئی خواهند بود

کد خبر: 4684 | گرفتگي ها | 1398/04/22 views 1030
پخش زنده ماه گرفتگی 5 مرداد 97

پخش زنده ماه گرفتگی 5 مرداد 97

کد خبر: 4185 | گرفتگي ها | 1397/05/05 views 3731
پخش زنده ماه گرفتگی

پخش زنده ماه گرفتگی

کد خبر: 4050 | گرفتگي ها | 1396/11/10 views 2204
آغاز ماه گرفتی مرداد 96

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

کد خبر: 3854 | گرفتگي ها | 1396/05/16 views 1829
ماه گرفتگی جزئی 16 مرداد

ماه گرفتگی جزئی 16 مرداد

کد خبر: 3852 | گرفتگي ها | 1396/05/16 views 1909
پدیده خورشید گرفتگی 29 اسفند 93

پدیده خورشید گرفتگی 29 اسفند 93

کد خبر: 2883 | گرفتگي ها | 1393/12/25 views 2248
گزارش تصویری ماه گرفتگی 26 فروردین 93 در مناطق مختلف دنیا

گزارش تصویری ماه گرفتگی 26 فروردین 93 در مناطق مختلف دنیا

کد خبر: 2300 | گرفتگي ها | 1393/01/27 views 1566
ماه گرفتی نیم سایه در 8 آذر 1391

ماه گرفتی نیم سایه در 8 آذر 1391

کد خبر: 2003 | گرفتگي ها | 1391/09/08 views 3446
گزارش برنامه رصد گذر زهره

گزارش برنامه رصد گذر زهره

کد خبر: 1962 | گرفتگي ها | 1391/03/17 views 1521
گذر زهره از مقابل خورشید

گذر زهره از مقابل خورشید

کد خبر: 1961 | گرفتگي ها | 1391/03/16 views 1314
مشخصات ماه گرفتگی 19 آذر 1390

مشخصات ماه گرفتگی 19 آذر 1390

کد خبر: 1878 | گرفتگي ها | 1390/09/17 views 1833
وضعیت ماه گرفتگی 25 خرداد 1390

وضعیت ماه گرفتگی 25 خرداد 1390

کد خبر: 1821 | گرفتگي ها | 1390/03/23 views 3672
مسیر خورشیدگرفتگی از توکیو تا سیبری

مسیر خورشیدگرفتگی از توکیو تا سیبری

کد خبر: 1813 | گرفتگي ها | 1390/03/10 views 1422
خورشید گرفتگی در قم

خورشید گرفتگی در قم

کد خبر: 1729 | گرفتگي ها | 1389/10/14 views 1676
خورشيد گرفتي جزيي در 14 دي 1389

خورشيد گرفتي جزيي در 14 دي 1389

کد خبر: 1727 | گرفتگي ها | 1389/10/12 views 1497
رصد کسوف 25 دی در مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی

رصد کسوف 25 دی در مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی

کد خبر: 1634 | گرفتگي ها | 1388/10/26 views 1296
جمعه 25 ديماه 1388 خورشيد گرفتگي ( کسوف ) رخ خواهد داد

جمعه 25 ديماه 1388 خورشيد گرفتگي ( کسوف ) رخ خواهد داد

کد خبر: 1632 | گرفتگي ها | 1388/10/22 views 1351
ماه گرفت ( خسوف ) پنجشنبه  دهم دی 1388

ماه گرفت ( خسوف ) پنجشنبه دهم دی 1388

کد خبر: 1620 | گرفتگي ها | 1388/10/10 views 1653
طولاني ترين خورشيد گرفتگي قرن فردا روي مي دهد

طولاني ترين خورشيد گرفتگي قرن فردا روي مي دهد

کد خبر: 1516 | گرفتگي ها | 1388/04/30 views 1265
کسوف 9فروردین/وضعیت آب وهوای خاورمیانه

کسوف 9فروردین/وضعیت آب وهوای خاورمیانه

کد خبر: 420 | گرفتگي ها | 1385/01/09 views 755
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (3)

کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (3)

کد خبر: 425 | گرفتگي ها | 1385/01/09 views 910
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (2)

کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (2)

کد خبر: 424 | گرفتگي ها | 1385/01/09 views 861
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (1)

کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (1)

کد خبر: 423 | گرفتگي ها | 1385/01/09 views 833
کسوف 9فروردین/پخش زنده کسوف از تلفزیون ناسا

کسوف 9فروردین/پخش زنده کسوف از تلفزیون ناسا

کد خبر: 422 | گرفتگي ها | 1385/01/09 views 909
رخداد نجومی امروز