1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خورشید گرفتگی حلقوی
کد خبر: 5017 | گرفتگي ها | 1399/03/29 views 586
برگزاری رصد خورشید گرفتگی
کد خبر: 4783 | گرفتگي ها | 1398/10/02 views 2595
پخش زنده ماه گرفتگی 5 مرداد 97
کد خبر: 4185 | گرفتگي ها | 1397/05/05 views 2203
پخش زنده ماه گرفتگی
کد خبر: 4050 | گرفتگي ها | 1396/11/10 views 1897
آغاز ماه گرفتی مرداد 96
کد خبر: 3854 | گرفتگي ها | 1396/05/16 views 1542
ماه گرفتگی جزئی 16 مرداد
کد خبر: 3852 | گرفتگي ها | 1396/05/16 views 1629
پدیده خورشید گرفتگی 29 اسفند 93
کد خبر: 2883 | گرفتگي ها | 1393/12/25 views 1881
ماه گرفتی نیم سایه در 8 آذر 1391
کد خبر: 2003 | گرفتگي ها | 1391/09/08 views 3139
گزارش برنامه رصد گذر زهره
کد خبر: 1962 | گرفتگي ها | 1391/03/17 views 1123
گذر زهره از مقابل خورشید
کد خبر: 1961 | گرفتگي ها | 1391/03/16 views 918
مشخصات ماه گرفتگی 19 آذر 1390
کد خبر: 1878 | گرفتگي ها | 1390/09/17 views 1405
وضعیت ماه گرفتگی 25 خرداد 1390
کد خبر: 1821 | گرفتگي ها | 1390/03/23 views 3165
مسیر خورشیدگرفتگی از توکیو تا سیبری
کد خبر: 1813 | گرفتگي ها | 1390/03/10 views 1048
خورشید گرفتگی در قم
کد خبر: 1729 | گرفتگي ها | 1389/10/14 views 990
خورشيد گرفتي جزيي در 14 دي 1389
کد خبر: 1727 | گرفتگي ها | 1389/10/12 views 1120
ماه گرفت ( خسوف ) پنجشنبه  دهم دی 1388
کد خبر: 1620 | گرفتگي ها | 1388/10/10 views 1015
رخداد نجومی امروز