1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

کد خبر: 3862 | وضعیت هلال | 1396/06/01 views 1823
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

کد خبر: 3861 | وضعیت هلال | 1396/05/30 views 1840
سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

کد خبر: 3845 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 1965
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده  1438 در غروب دوشنبه

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1438 در غروب دوشنبه

کد خبر: 3844 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 1605
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3843 | وضعیت هلال | 1396/05/01 views 1834
گزارش رصد هلال ماه شوال  1438 در غروب یکشنبه

گزارش رصد هلال ماه شوال 1438 در غروب یکشنبه

کد خبر: 3836 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 2098
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

کد خبر: 3835 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 1927
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3834 | وضعیت هلال | 1396/04/03 views 2917
گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

کد خبر: 3798 | وضعیت هلال | 1396/03/06 views 2217
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

کد خبر: 3797 | وضعیت هلال | 1396/03/05 views 2649
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

کد خبر: 3795 | وضعیت هلال | 1396/03/03 views 2510
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3743 | وضعیت هلال | 1396/02/06 views 1477
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

کد خبر: 3725 | وضعیت هلال | 1396/01/09 views 1736
گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

کد خبر: 3724 | وضعیت هلال | 1396/01/08 views 1390
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3712 | وضعیت هلال | 1395/12/08 views 1959
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3687 | وضعیت هلال | 1395/11/09 views 1934
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3648 | وضعیت هلال | 1395/10/08 views 1657
رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

کد خبر: 3605 | وضعیت هلال | 1395/09/10 views 1652
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3604 | وضعیت هلال | 1395/09/09 views 2240
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

کد خبر: 3599 | وضعیت هلال | 1395/08/10 views 2331
گزارش رصد هلال ماه صفر 1438

گزارش رصد هلال ماه صفر 1438

کد خبر: 3598 | وضعیت هلال | 1395/08/10 views 2413
پیش بینی وضعیت هلال ماه صفر 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه صفر 1438

کد خبر: 3594 | وضعیت هلال | 1395/08/08 views 2199
عدم رویت هلال ماه محرم  1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه

عدم رویت هلال ماه محرم 1438 در غروب روز شنبه 29 ذی الحجه

کد خبر: 3576 | وضعیت هلال | 1395/07/10 views 2063
پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد

پنجاه و سومین شماره ماه نامه هلال منتشر شد

کد خبر: 3575 | وضعیت هلال | 1395/07/08 views 2193
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3574 | وضعیت هلال | 1395/07/08 views 2062
تصاویر هلال ماه ذی الحجه 1437

تصاویر هلال ماه ذی الحجه 1437

کد خبر: 3557 | وضعیت هلال | 1395/06/16 views 2560
فوری ـ امروز شنبه 13-6-95 اول ماه ذی الحجه اعلام شد ـ به روز رسانی شد

فوری ـ امروز شنبه 13-6-95 اول ماه ذی الحجه اعلام شد ـ به روز رسانی شد

کد خبر: 3551 | وضعیت هلال | 1395/06/13 views 2838
پیش بینی وضعیت هلال ذیحجه 1437 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ذیحجه 1437 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 3545 | وضعیت هلال | 1395/06/09 views 2487
تصاویری که توسط دوربین CCD در تاریخ 14 مرداد 1395 آشکارسازی شده اند

تصاویری که توسط دوربین CCD در تاریخ 14 مرداد 1395 آشکارسازی شده اند

کد خبر: 3532 | وضعیت هلال | 1395/05/16 views 2100
رؤیت هلال ماه ذوالقعدة 1437

رؤیت هلال ماه ذوالقعدة 1437

کد خبر: 3531 | وضعیت هلال | 1395/05/14 views 2325
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3530 | وضعیت هلال | 1395/05/11 views 1806
رؤیت هلال ماه شوال 1437

رؤیت هلال ماه شوال 1437

کد خبر: 3527 | وضعیت هلال | 1395/04/15 views 2621
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1437

کد خبر: 3526 | وضعیت هلال | 1395/04/10 views 3584
گزارش استهلال ماه مبارک رمضان 1437

گزارش استهلال ماه مبارک رمضان 1437

کد خبر: 3525 | وضعیت هلال | 1395/03/17 views 3224
 بررسي علمي رؤيت هلال شوال 1424 هجري قمري

بررسي علمي رؤيت هلال شوال 1424 هجري قمري

کد خبر: 3524 | وضعیت هلال | 1382/09/01 views 2754
گزارش تصویری رصد هلال ماه شوال 1424 در 30 ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری رصد هلال ماه شوال 1424 در 30 ماه مبارک رمضان

کد خبر: 3523 | وضعیت هلال | 1382/09/04 views 4214
 برگزاري نشست علمي بررسي رويت هلال شوال 1424

برگزاري نشست علمي بررسي رويت هلال شوال 1424

کد خبر: 3522 | وضعیت هلال | 1382/08/24 views 3043
 گزارش استهلال ماه ذى القعدة 1424

گزارش استهلال ماه ذى القعدة 1424

کد خبر: 3521 | وضعیت هلال | 1382/10/03 views 3223
 پيش بينى وضعيت هلال ماه رمضان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رمضان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3512 | وضعیت هلال | 1395/03/11 views 3226
گزارش رصد هلال شعبان 1437-در غروب 29 رجب

گزارش رصد هلال شعبان 1437-در غروب 29 رجب

کد خبر: 3479 | وضعیت هلال | 1395/02/18 views 2090
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1437 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3475 | وضعیت هلال | 1395/02/17 views 1318
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب المرجب 1437

کد خبر: 3426 | وضعیت هلال | 1395/01/17 views 1506
رخداد نجومی امروز