1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 1798
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

کد خبر: 4187 | وضعیت هلال | 1397/05/19 views 2290
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

کد خبر: 4182 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2248
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

کد خبر: 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2269
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4180 | وضعیت هلال | 1397/04/19 views 2334
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

کد خبر: 4169 | وضعیت هلال | 1397/03/24 views 3367
دعوت  دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

دعوت دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

کد خبر: 4168 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 3864
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4166 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 4769
گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

کد خبر: 4157 | وضعیت هلال | 1397/02/26 views 3718
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4155 | وضعیت هلال | 1397/02/23 views 3370
دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

کد خبر: 4115 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1716
پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4112 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1861
گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

کد خبر: 4034 | وضعیت هلال | 1396/10/28 views 1923
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4030 | وضعیت هلال | 1396/10/25 views 2117
گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

کد خبر: 3999 | وضعیت هلال | 1396/09/28 views 1500
فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

کد خبر: 3959 | وضعیت هلال | 1396/08/28 views 1415
خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3928 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1681
گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3927 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1524
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

کد خبر: 3926 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1704
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3896 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1721
رؤیت هلال ماه محرم 1439

رؤیت هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3895 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1525
 پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3887 | وضعیت هلال | 1396/06/27 views 1684
گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

کد خبر: 3862 | وضعیت هلال | 1396/06/01 views 1904
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

کد خبر: 3861 | وضعیت هلال | 1396/05/30 views 1988
سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

کد خبر: 3845 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 2136
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده  1438 در غروب دوشنبه

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1438 در غروب دوشنبه

کد خبر: 3844 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 1676
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3843 | وضعیت هلال | 1396/05/01 views 1913
گزارش رصد هلال ماه شوال  1438 در غروب یکشنبه

گزارش رصد هلال ماه شوال 1438 در غروب یکشنبه

کد خبر: 3836 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 2252
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

کد خبر: 3835 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 2009
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3834 | وضعیت هلال | 1396/04/03 views 3139
گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

کد خبر: 3798 | وضعیت هلال | 1396/03/06 views 2281
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام عزه درباره هلال ماه مبارک رمضان 1438

کد خبر: 3797 | وضعیت هلال | 1396/03/05 views 2720
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1438 در برخی از شهرهای مهم جهان

کد خبر: 3795 | وضعیت هلال | 1396/03/03 views 2584
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3743 | وضعیت هلال | 1396/02/06 views 1541
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

کد خبر: 3725 | وضعیت هلال | 1396/01/09 views 1813
گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

گزارش رصد هلال ماه رجب 1438 در غروب سه شنبه 29 جمادی الثانی

کد خبر: 3724 | وضعیت هلال | 1396/01/08 views 1459
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3712 | وضعیت هلال | 1395/12/08 views 2148
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3687 | وضعیت هلال | 1395/11/09 views 2018
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الثانی 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3648 | وضعیت هلال | 1395/10/08 views 1738
رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1438

کد خبر: 3605 | وضعیت هلال | 1395/09/10 views 1749
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3604 | وضعیت هلال | 1395/09/09 views 2322
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله سه شنبه 30 محرم اعلام شد

کد خبر: 3599 | وضعیت هلال | 1395/08/10 views 2419