1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

کد خبر: 4435 | وضعیت هلال | 1397/09/16 views 1066
پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ربیع الثانی 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4434 | وضعیت هلال | 1397/09/15 views 1078
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): جمعه اول ماه ربيع الاول 1440

کد خبر: 4335 | وضعیت هلال | 1397/08/17 views 1460
پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ربیع الاول1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4334 | وضعیت هلال | 1397/08/16 views 1342
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4251 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1566
گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

گزارش رصد هلال ماه صفر 1440

کد خبر: 4250 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1345
پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال صفر 1440در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4249 | وضعیت هلال | 1397/07/17 views 1347
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

کد خبر: 4195 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1347
رؤیت هلال ماه محرم 1440

رؤیت هلال ماه محرم 1440

کد خبر: 4194 | وضعیت هلال | 1397/06/19 views 1810
پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1440 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4193 | وضعیت هلال | 1397/06/17 views 1502
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4189 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 2062
گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

کد خبر: 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 views 1836
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

کد خبر: 4187 | وضعیت هلال | 1397/05/19 views 2365
بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

کد خبر: 4182 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2283
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

کد خبر: 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 views 2305
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیقعده 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4180 | وضعیت هلال | 1397/04/19 views 2369
خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شوال 1439

کد خبر: 4169 | وضعیت هلال | 1397/03/24 views 3403
دعوت  دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

دعوت دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظله از مؤمنان برای استهلال ماه شوال1439

کد خبر: 4168 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 3916
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4166 | وضعیت هلال | 1397/03/23 views 4826
گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درباره هلال ماه مبارک رمضان 1439

کد خبر: 4157 | وضعیت هلال | 1397/02/26 views 3758
پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1439 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4155 | وضعیت هلال | 1397/02/23 views 3408
دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

کد خبر: 4115 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1758
پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال شعبان در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 4112 | وضعیت هلال | 1397/01/27 views 1923
گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

گزارش رصد هلال ماه جمادی الاول 1439

کد خبر: 4034 | وضعیت هلال | 1396/10/28 views 1957
 پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الاول 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 4030 | وضعیت هلال | 1396/10/25 views 2191
گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

کد خبر: 3999 | وضعیت هلال | 1396/09/28 views 1533
فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

فردا دوشنبه ٢٩ آبان اول ماه ربيع الاول ١٤٣٩ هجرى قمرى

کد خبر: 3959 | وضعیت هلال | 1396/08/28 views 1452
خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

خبر دريافتي از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستاني دام ظله درباره هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3928 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1722
گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

گزارش برنامه رصد هلال ماه صفر ١٤٣٩

کد خبر: 3927 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1562
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

کد خبر: 3926 | وضعیت هلال | 1396/07/28 views 1741
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3896 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1764
رؤیت هلال ماه محرم 1439

رؤیت هلال ماه محرم 1439

کد خبر: 3895 | وضعیت هلال | 1396/06/30 views 1560
 پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1439 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3887 | وضعیت هلال | 1396/06/27 views 1723
گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

گزارش رسيده از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذي الحجة ١٤٣٨

کد خبر: 3862 | وضعیت هلال | 1396/06/01 views 1937
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجة 1438

کد خبر: 3861 | وضعیت هلال | 1396/05/30 views 2055
سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

کد خبر: 3845 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 2175
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده  1438 در غروب دوشنبه

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1438 در غروب دوشنبه

کد خبر: 3844 | وضعیت هلال | 1396/05/02 views 1709
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3843 | وضعیت هلال | 1396/05/01 views 1949
گزارش رصد هلال ماه شوال  1438 در غروب یکشنبه

گزارش رصد هلال ماه شوال 1438 در غروب یکشنبه

کد خبر: 3836 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 2295
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

کد خبر: 3835 | وضعیت هلال | 1396/04/04 views 2045
پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شوال 1438 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 3834 | وضعیت هلال | 1396/04/03 views 3178
گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

کد خبر: 3798 | وضعیت هلال | 1396/03/06 views 2312
رخداد نجومی امروز