1398/12/8 - 2 رجب 1441 - 2020/2/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4701 | وضعیت هلال | 1398/07/04 تعداد مشاهده 1364 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخی از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1441 در برخي از كشورهاى جهان

روز يکشنبه 29 محرم 1441 برابر با 7/7/1398 مصادف با 29/9/2019

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 20 13 47 274 28 ×15 51 ×16 1.98 06 20 54 18 30 266 72 17 8 1.14 36 -34 23 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 27 10 5 274 28 ×19 51 ×20 1.32 42 19 46 18 36 266 56 29 7 0.93 55 -33 25 18
آلمان برلين 22 6 23 255 28 ×20 51 ×21 1.32 38 19 49 18 59 266 49 36 11 0.93 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 5 10 18 254 28 ×14 51 ×15 2.09 41 19 41 18 11 267 60 53 12 1.18 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 28 10 42 254 28 ×14 51 ×15 2.13 54 19 54 18 18 267 60 36 12 1.18 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 28 12 17 254 28 ×11 51 ×12 2.55 46 19 39 18 15 267 67 59 12 1.3 3 34 14.5 -118
اردن عمان 29 9 13 260 28 ×20 51 ×21 1.16 14 18 24 17 34 267 50 21 7 0.87 57 31 56 35
استراليا سيدنی 26 5 9 273 28 ٭04 51 ٭05 0.48 26 18 55 17 47 266 31 23 6 0.56 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 5 8 47 270 58 ٭03 21 ٭05 0.58 18 19 41 18 28 267 37 20 3 0.61 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 57 6 14 273 28 ٭02 51 ٭03 0.66 54 18 16 18 49 266 38 26 6 0.66 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 36 8 46 260 58 ×22 21 ٭00 0.93 27 18 40 17 28 267 47 42 6 0.78 33 34 12 69
الجزاير الجزيره 32 9 0 258 28 ×19 51 ×20 1.41 27 19 34 18 23 267 53 23 9 0.96 46 36 3 3
امارات دبی 58 9 8 262 28 ×22 51 ×23 1.03 56 18 07 18 34 267 49 26 5 0.82 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 9 9 31 269 58 ٭01 21 ٭03 0.71 58 18 17 18 32 267 41 59 1 0.68 12.5 -6 50 106
انگلستان لندن 48 6 54 254 28 ×19 51 ×20 1.43 34 19 43 18 53 266 51 59 11 0.97 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 30 8 16 257 28 ×20 51 ×21 1.33 47 19 55 18 15 267 52 59 9 0.94 52.8 41 30 12
ايران مشهد 33 8 6 260 58 ×21 21 ×23 0.99 06 18 18 17 27 267 48 21 7 0.81 17 36 36 59
ايران تهران 44 8 57 259 58 ×21 21 ×23 1.05 40 18 51 17 29 267 49 32 7 0.83 42.65 35 25.8 51
ايران قم 55 8 7 260 58 ×21 21 ×23 1.05 42 18 53 17 29 267 49 23 7 0.83 39 34 57 50
ايران اهواز 19 9 45 260 58 ×21 21 ×23 1.07 52 18 03 18 34 267 49 50 6 0.84 19 31 41 48
بحرين منامه 55 9 49 261 28 ×21 51 ×22 1.06 15 18 26 17 35 267 49 47 5 0.83 13 26 35 50
برزيل برازيليا 49 14 13 270 28 ×15 51 ×16 1.87 14 19 07 18 13 267 67 0 3 1.11 49.5 -15 55 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 34 12 32 263 28 ×18 51 ×19 1.46 54 18 57 17 35 267 57 3 4 0.98 22 12 30 -1
پاکستان كراچی 32 9 40 262 28 ×23 51 ٭00 0.95 08 19 21 18 40