1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

سلحشور نخستین داوطلب ایرانی مسافرت به ماه و مریخ

سلحشور نخستین داوطلب ایرانی مسافرت به ماه و مریخ

کد خبر: 6928 | نجوم در گذر زمان | 1403/02/03 views 17
استادان نجوم و ژئوفیزیک دانشگاه باید هر ماه هلال ماه را ترصید کنند

استادان نجوم و ژئوفیزیک دانشگاه باید هر ماه هلال ماه را ترصید کنند

کد خبر: 6927 | نجوم در گذر زمان | 1403/02/02 views 22
 دیشب مردم چشم به آسمان دوخته بودند

 دیشب مردم چشم به آسمان دوخته بودند

کد خبر: 6926 | نجوم در گذر زمان | 1403/02/01 views 24
فردا شب ماه را تماشا کنید

فردا شب ماه را تماشا کنید

کد خبر: 6914 | نجوم در گذر زمان | 1403/01/30 views 49
موضوع مسافرت به فضا با شرکت ایران

موضوع مسافرت به فضا با شرکت ایران

کد خبر: 6903 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/21 views 250
صدور متحد المآل

صدور متحد المآل

کد خبر: 6896 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/12 views 181
در راه به دست آوردن سنگ‌های آسمانی، رصدخانه شیراز استمداد می‌کند

در راه به دست آوردن سنگ‌های آسمانی، رصدخانه شیراز استمداد می‌کند

کد خبر: 6893 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/04 views 143
وسائل مطالعۀ قمرهای مصنوعی در شیراز 

وسائل مطالعۀ قمرهای مصنوعی در شیراز 

کد خبر: 6892 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/03 views 131
به دستور آیت‌الله بروجردی هیئتی از علما وقت صحیح افطار و سحر را معیین می‌کنند. 

به دستور آیت‌الله بروجردی هیئتی از علما وقت صحیح افطار و سحر را معیین می‌کنند. 

کد خبر: 6890 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/30 views 306
عید فطر به طور قطع روز شنبه آینده است

عید فطر به طور قطع روز شنبه آینده است

کد خبر: 6886 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/23 views 255
قمر مصنوعی

قمر مصنوعی

کد خبر: 6864 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/12 views 200
در بلاد ایران کسوف مرئی نخواهد

در بلاد ایران کسوف مرئی نخواهد

کد خبر: 6863 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/10 views 168
قمر مصنوعی آمریکا یک ساعت و نیم پس از پرتاب در آسمان شیراز دیده شد.

قمر مصنوعی آمریکا یک ساعت و نیم پس از پرتاب در آسمان شیراز دیده شد.

کد خبر: 6862 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/07 views 206
عید قربان در ایران همان روز یکشنبه تعیین شد 

عید قربان در ایران همان روز یکشنبه تعیین شد 

کد خبر: 6860 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/03 views 156
عید قربان تقویم‌ها اشتباه است

عید قربان تقویم‌ها اشتباه است

کد خبر: 6856 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/01 views 127
دیشب هلال رویت نشد

دیشب هلال رویت نشد

کد خبر: 6847 | نجوم در گذر زمان | 1402/10/11 views 316
  درگذشت آقای شیخ حبیب ذوالفنون

  درگذشت آقای شیخ حبیب ذوالفنون

کد خبر: 6842 | نجوم در گذر زمان | 1402/10/05 views 170
تقویم حبشه 

تقویم حبشه 

کد خبر: 6841 | نجوم در گذر زمان | 1402/10/03 views 197
محل سقوط سنگ عظیم

محل سقوط سنگ عظیم

کد خبر: 6840 | نجوم در گذر زمان | 1402/10/02 views 203
رصدخانه دانش‌سرای عالی

رصدخانه دانش‌سرای عالی

کد خبر: 6838 | نجوم در گذر زمان | 1402/09/30 views 161
ماه گرفتگی فردا شب

ماه گرفتگی فردا شب

کد خبر: 6836 | نجوم در گذر زمان | 1402/09/26 views 195
عکسبرداری رصدخانۀ شیراز از ملاقات دو سفینۀ آمریکا

عکسبرداری رصدخانۀ شیراز از ملاقات دو سفینۀ آمریکا

کد خبر: 6833 | نجوم در گذر زمان | 1402/09/22 views 197
عکسبرداری از سفینۀ «جمینی ۷» ممکن نشد

عکسبرداری از سفینۀ «جمینی ۷» ممکن نشد

کد خبر: 6832 | نجوم در گذر زمان | 1402/09/21 views 153
رؤیت هلال ماه رجب

رؤیت هلال ماه رجب

کد خبر: 6823 | نجوم در گذر زمان | 1402/09/08 views 263
تشکر از آقای حاج شیخ مصباح نجم‌الممالک

تشکر از آقای حاج شیخ مصباح نجم‌الممالک

کد خبر: 6811 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/16 views 296
تعیین رؤیت هلال

تعیین رؤیت هلال

کد خبر: 6804 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/10 views 262
غره رجب یا اختلاف عجیب

غره رجب یا اختلاف عجیب

کد خبر: 6794 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/03 views 374
خورشید در روز دوم آبان‌ماه در تمام نقاط ایران با گرفتگی طلوع می‌کند.

خورشید در روز دوم آبان‌ماه در تمام نقاط ایران با گرفتگی طلوع می‌کند.

کد خبر: 6765 | نجوم در گذر زمان | 1402/07/17 views 263
الغای تاریخ قمری

الغای تاریخ قمری

کد خبر: 6763 | نجوم در گذر زمان | 1402/07/15 views 330
مخفی شدن چهار قمر مشتری

مخفی شدن چهار قمر مشتری

کد خبر: 6762 | نجوم در گذر زمان | 1402/07/14 views 267
ساعت مخصوص تشخیص قبله ساخته شد

ساعت مخصوص تشخیص قبله ساخته شد

کد خبر: 6745 | نجوم در گذر زمان | 1402/06/26 views 381
راجع به ساعت

راجع به ساعت

کد خبر: 6709 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/31 views 370
مرداد بگوئید نه امرداد

مرداد بگوئید نه امرداد

کد خبر: 6704 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/28 views 406
نهضت جدید برای اصلاح تقویم

نهضت جدید برای اصلاح تقویم

کد خبر: 6698 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/23 views 341
کسوف فردا و دو پیشنهاد

کسوف فردا و دو پیشنهاد

کد خبر: 6694 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/19 views 432
علائم سماوی

علائم سماوی

کد خبر: 6679 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/12 views 472
زمان و مسیر آخرین خورشیدگرفتگی قرن بیستم در ایران

زمان و مسیر آخرین خورشیدگرفتگی قرن بیستم در ایران

کد خبر: 6663 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/03 views 421
علت انتقال دستگاه عکسبرداری رصدخانه

علت انتقال دستگاه عکسبرداری رصدخانه

کد خبر: 6662 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/02 views 330
اختلاف ساعت

اختلاف ساعت

کد خبر: 6661 | نجوم در گذر زمان | 1402/04/28 views 329
رخداد نجومی امروز