1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6985 | نجوم در گذر زمان | 1403/04/13 59 | چاپ

رؤیت کسوف در شهرستان‌ها

-----------------------
   ۱۳  تیر  ۱۳۳۳
-----------------------

به طوری‌که خبرنگاران ما از شهرستان‌ها اطلاع می‌دهند روز چهارشنبه نهم تیر ماه در کلیۀ نقاط ایران کسوف رؤیت شده و اینک چند گزارش تلگرافی که در این باره به اداره رسیده به نظر خوانندگان می‌رسد:
خوی: روز چهارشنبه کسوف ساعت چهار بعد از ظهر شروع و تا ساعت شش بعد از ظهر ادامه داشت چون هوا ابر بود تعیین مدت طول كسوف ممکن نگردید.
برازجان: ساعت پنج بعد از ظهر روز چهارشنبه آفتاب گرفته شد و هوا تاريک گرديد.
شاهی: کسوف در شاهی ساعت چهار و نیم بعد از ظهر شروع شد و ساعت پنج خاتمه یافت و هوا اندكي تاريک شد و بعد به تدریج روشن گردید.
ماکو: کسوف از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر روز چهارشنبه مشاهده شد و در ساعت پنج و نیم رنگ آفتاب و تابش آن کاملاً از حال عادی خارج گردید و و هوا به اندازه‌ای تیره شد که ستاره‌ها نیز دیده شدند. اهالی با شیشه‌های تیره رنگ که برای این منظور تهیه نموده بودند، در خیابان‌ها و کوچه‌ها ناظر کسوف بودند. 
خاش: از ساعت پنج و پانزده دقیقه تا ساعت ۱۸ کسوف در خاش رؤیت شد.
اصفهان: از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر در اصفهان کسوف شروع شد و در ساعت پنج و بیست و پنج دقیقه نور خورشید تقریباً مهتابی رنگ شد از این ساعت به بعد گرفتگی رفته رفته باز شد و در ساعت پنج و نیم قرص خورشید به کلی باز شد.
ستارگان در فضای ابر هم دیده نشد
بندر شاه: آقای عبدالله نوبخت منجم و دبیر دبیرستان‌های تهران از رصدخانۀ تپه کفشکیری گرگان به این اداره با تلگراف چنین اطلاع می‌دهد: طرفداران کسوف کلی ابر را مانع اثبات کسوف کلی می‌دانند لازمۀ کسوف کلی تاریکی هوا و ظهور ستارگان است در صورتی‌که یکی از ستارگان در فضای بی ابر دیده نشده هوا هم روشن نبوده و کسوف کلی نبوده است.
روزنامه اطلاعات، ۱۳ تیر ۱۳۳۳، ص ۱۱.
---------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز