1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ماموریت با موفقیت دیگر برای آرین 5 ـ یک 22

ماموریت با موفقیت دیگر برای آرین 5 ـ یک 22

کد خبر: 490 | واحد خبر مركز | 1385/05/22 views 827
تلسکوپ هابل برای اولین بار ستاره ای را در مجاور سیاره ای دوردست یافته است  ـ   18

تلسکوپ هابل برای اولین بار ستاره ای را در مجاور سیاره ای دوردست یافته است ـ 18

کد خبر: 488 | واحد خبر مركز | 1385/05/18 views 907
جهان بزرگتر از آن است که ستاره شناسان تصور می کردند ـ 16

جهان بزرگتر از آن است که ستاره شناسان تصور می کردند ـ 16

کد خبر: 487 | واحد خبر مركز | 1385/05/16 views 961
کشف اتم نیتروژن در ستاره های دنباله دار ـ  14

کشف اتم نیتروژن در ستاره های دنباله دار ـ 14

کد خبر: 486 | واحد خبر مركز | 1385/05/14 views 1204
کشف لکه قرمز دیگر بر سطح مشتری ـ 10

کشف لکه قرمز دیگر بر سطح مشتری ـ 10

کد خبر: 485 | واحد خبر مركز | 1385/05/10 views 892
ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24 تیر

ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24 تیر

کد خبر: 21 | واحد خبر مركز | 1383/04/22 views 5283
چین برای پرتاب فضاپیما به کره ماه طی سه سال آینده آماده می‌شود

چین برای پرتاب فضاپیما به کره ماه طی سه سال آینده آماده می‌شود

کد خبر: 16 | واحد خبر مركز | 1383/04/20 views 970
خورشید در اوج فعالیت خود طی هزاره گذشته است

خورشید در اوج فعالیت خود طی هزاره گذشته است

کد خبر: 14 | واحد خبر مركز | 1383/04/17 views 1284
انیمیشن ورود سفینه کاسینی به مدار کیوان در سایت بی بی سی

انیمیشن ورود سفینه کاسینی به مدار کیوان در سایت بی بی سی

کد خبر: 13 | واحد خبر مركز | 1383/04/16 views 1046
وداع جامعه نجوم با نخستین رصدخانه خورشیدی کشور

وداع جامعه نجوم با نخستین رصدخانه خورشیدی کشور

کد خبر: 10 | واحد خبر مركز | 1383/04/14 views 1456
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز

قابل توجه بازدید کنندگان عزیز

کد خبر: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 views 1330
رخداد نجومی امروز