1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ماموریت سرنشین‌دار «کرو-۶» به مقصد «ایستگاه فضایی بین‌المللی» پرتاب شد

ماموریت سرنشین‌دار «کرو-۶» به مقصد «ایستگاه فضایی بین‌المللی» پرتاب شد

کد خبر: 6543 | واحد خبر مركز | 1401/12/11 views 83
میزبانی زمین از ۳ سیارک در هفته جاری

میزبانی زمین از ۳ سیارک در هفته جاری

کد خبر: 6542 | واحد خبر مركز | 1401/12/11 views 85
ساعت در ماه چند اس

ساعت در ماه چند اس

کد خبر: 6541 | واحد خبر مركز | 1401/12/11 views 105
شکار یک کهکشان ۱.۴ میلیارد ساله و غنی از فلز توسط جیمز وب

شکار یک کهکشان ۱.۴ میلیارد ساله و غنی از فلز توسط جیمز وب

کد خبر: 6540 | واحد خبر مركز | 1401/12/11 views 87
تنظیم قوانین بیشتر برای زباله‌های فضایی و پایگاه‌های ماه

تنظیم قوانین بیشتر برای زباله‌های فضایی و پایگاه‌های ماه

کد خبر: 6539 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 87
هویت اجرام عجیب در مرکز راه شیری هویدا شد

هویت اجرام عجیب در مرکز راه شیری هویدا شد

کد خبر: 6538 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 90
کشف «ضربان قلب» در یک شراره خورشیدی!

کشف «ضربان قلب» در یک شراره خورشیدی!

کد خبر: 6537 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 93
چرا قمر زحل سیلیس به فضا پرتاب می‌کند؟

چرا قمر زحل سیلیس به فضا پرتاب می‌کند؟

کد خبر: 6536 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 74
آیا سیاره زهره در حال بازسازی خود است؟

آیا سیاره زهره در حال بازسازی خود است؟

کد خبر: 6534 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 121
بزرگترین نقشه ۲بعدی آسمان بزرگ‌تر شد

بزرگترین نقشه ۲بعدی آسمان بزرگ‌تر شد

کد خبر: 6533 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 81
۲ ابرسیاه‌چاله در آستانه ایجاد قوی‌ترین انفجار کیهانی

۲ ابرسیاه‌چاله در آستانه ایجاد قوی‌ترین انفجار کیهانی

کد خبر: 6532 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 39
«جیمز وب» کهکشان‌هایی را دید که احتمالا نباید وجود داشته باشند!

«جیمز وب» کهکشان‌هایی را دید که احتمالا نباید وجود داشته باشند!

کد خبر: 6531 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 34
یکی از مشکلات اصلی سفر به ماه حل شد

یکی از مشکلات اصلی سفر به ماه حل شد

کد خبر: 6530 | واحد خبر مركز | 1401/12/09 views 38
کشف ابرسیاه‌چاله‌ای ۲۰ میلیون برابر خورشید در حال فرار از یک کهکشان

کشف ابرسیاه‌چاله‌ای ۲۰ میلیون برابر خورشید در حال فرار از یک کهکشان

کد خبر: 6529 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 77
تایید مجدد نظریه اینشتین با یک مدل جدید ادغام سیاه‌چاله‌ها

تایید مجدد نظریه اینشتین با یک مدل جدید ادغام سیاه‌چاله‌ها

کد خبر: 6528 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 62
راز رگه‌های قرمز سطح قمر «اروپا» چیست؟

راز رگه‌های قرمز سطح قمر «اروپا» چیست؟

کد خبر: 6527 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 99
از مریخ‌نورد چین چه خبر؟

از مریخ‌نورد چین چه خبر؟

کد خبر: 6526 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 74
تصاویر «تلسکوپ بسیار بزرگ» از سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی رصد شده

تصاویر «تلسکوپ بسیار بزرگ» از سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی رصد شده

کد خبر: 6525 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 59
رصد سیارک عجیبی که طول آن ۳ برابر عرض آن است

رصد سیارک عجیبی که طول آن ۳ برابر عرض آن است

کد خبر: 6524 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 74
خاموشی غیرمنتظره یکی از تجهیزات کاوشگر خورشیدی «پارکر»

خاموشی غیرمنتظره یکی از تجهیزات کاوشگر خورشیدی «پارکر»

کد خبر: 6523 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 60
نگاه «جیمز وب» به رقص ستاره‌های جوان در دل غبار کیهانی

نگاه «جیمز وب» به رقص ستاره‌های جوان در دل غبار کیهانی

کد خبر: 6521 | واحد خبر مركز | 1401/12/04 views 259
تصاویر جدید جیمز وب از خوشه پاندورا

تصاویر جدید جیمز وب از خوشه پاندورا

کد خبر: 6518 | واحد خبر مركز | 1401/11/27 views 76
نمونه‌های مریخ در چنگ مریخ‌نورد «استقامت»

نمونه‌های مریخ در چنگ مریخ‌نورد «استقامت»

کد خبر: 6517 | واحد خبر مركز | 1401/11/27 views 235
انتشار نخستین تصاویر ثبت شده توسط کاوشگر قمری «دانوری» کره جنوبی

انتشار نخستین تصاویر ثبت شده توسط کاوشگر قمری «دانوری» کره جنوبی

کد خبر: 6516 | واحد خبر مركز | 1401/11/26 views 74
بامداد فردا یک سیارک بزرگ از کنارمان می‌گذرد

بامداد فردا یک سیارک بزرگ از کنارمان می‌گذرد

کد خبر: 6515 | واحد خبر مركز | 1401/11/26 views 131
مشاهده مجدد لکه‌های مرموز در حلقه‌های سیاره زحل!

مشاهده مجدد لکه‌های مرموز در حلقه‌های سیاره زحل!

کد خبر: 6514 | واحد خبر مركز | 1401/11/26 views 64
ناسا عکسی از پرتوهای پنهان خورشید منتشر کرد

ناسا عکسی از پرتوهای پنهان خورشید منتشر کرد

کد خبر: 6513 | واحد خبر مركز | 1401/11/26 views 72
نخستین زن سعودی به «ایستگاه فضایی بین‌المللی» می‌رود

نخستین زن سعودی به «ایستگاه فضایی بین‌المللی» می‌رود

کد خبر: 6512 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 66
فوران یک شراره خورشیدی قدرتمند در کلاس X

فوران یک شراره خورشیدی قدرتمند در کلاس X

کد خبر: 6511 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 58
عکس جدید «هابل» از یک خوشه ستاره‌ای در شرف پراکندگی

عکس جدید «هابل» از یک خوشه ستاره‌ای در شرف پراکندگی

کد خبر: 6510 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 68
مشارکت «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در یک ماموریت فراتر از ظرفیت خود

مشارکت «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در یک ماموریت فراتر از ظرفیت خود

کد خبر: 6509 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 64
کشف یک سیاره فراخورشیدی تقریبا هم‌اندازه با زمین

کشف یک سیاره فراخورشیدی تقریبا هم‌اندازه با زمین

کد خبر: 6508 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 100
شکار یک سیارک حدودا ۲۰۰ متری توسط جیمز وب

شکار یک سیارک حدودا ۲۰۰ متری توسط جیمز وب

کد خبر: 6507 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 55
مشاهده یک «تاوه» عجیب در قطب شمال خورشید

مشاهده یک «تاوه» عجیب در قطب شمال خورشید

کد خبر: 6506 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 49
۱۲ قمر جدید برای سیاره مشتری کشف شد

۱۲ قمر جدید برای سیاره مشتری کشف شد

کد خبر: 6504 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 97
در داخل کوچکترین قمر زحل چه می‌گذرد؟

در داخل کوچکترین قمر زحل چه می‌گذرد؟

کد خبر: 6503 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 44
کشف رموز منشا بادهای خورشیدی توسط پارکر

کشف رموز منشا بادهای خورشیدی توسط پارکر

کد خبر: 6502 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 45
رقص سیارات فراخورشیدی به دور یک ستاره دوردست

رقص سیارات فراخورشیدی به دور یک ستاره دوردست

کد خبر: 6501 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 45
جای زخم‌های باستانی روی گونه مریخ!

جای زخم‌های باستانی روی گونه مریخ!

کد خبر: 6499 | واحد خبر مركز | 1401/11/18 views 55
«اسپیس ایکس» یک ماهواره ارتباطی بزرگ را پرتاب می‌کند

«اسپیس ایکس» یک ماهواره ارتباطی بزرگ را پرتاب می‌کند

کد خبر: 6498 | واحد خبر مركز | 1401/11/17 views 714
رخداد نجومی امروز