1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6206 | وضعیت هلال | 1401/02/08 3842 | چاپ

وضعيت هلال ماه شوال 1443 در برخی از کشورهای جهان

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

یکشنبه 29 ماه رمضان

برابر با 11-02-1401

دوشنبه 30 ماه رمضان

برابر با 12-02-1401

ارتفاع ماه

6 درجه و 46  دقيقه

17 درجه و 36  دقيقه

سمت ماه

286 درجه و 12 دقیقه

283 درجه و 52 دقيقه

زمان مقارنه

00:58 یکشنبه

00:58 یکشنبه

درخشندگی ماه

%0.61

%3.07

غروب ماه

20:31

21:30

سن ماه

18 ساعت و 54 دقيقه

42 ساعت و 55 دقيقه

سمت خورشید

289 درجه و 13 دقيقه

289 درجه و 37 دقيقه

غروب خورشید

19:51

19:52

اختلاف سمت ماه و خورشید

3 درجه و 1 دقيقه

5 درجه و 45 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

8 درجه و 55 دقيقه

20 درجه و 7 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

40 دقيقه

98 دقيقه

احتمال رؤیت هلال، با چشم غیر مسلح وجود ندارد ولی برخی از کارشناسان معتقدند که با استفاده از تجهیزات نجومی قابل رصد است.

هلال به صورت واضح قابل رؤیت می باشد

برای مشاهده بقیه کشورهای جهان اینجا کلیک نمایید:

29 ماه مبارک رمضان 1443

30 ماه مبارک رمضان 1443

رخداد نجومی امروز