1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6088 | وضعیت هلال | 1400/12/12 853 | چاپ

گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى : ماه هلال ماه شعبان 1443 بعلت ابری بودن هوا رؤیت نگردید

بنا به گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى هلال ماه شعبان 1443 در غروب پنج شنبه 12-12-1400 در محل رصدخانه امام على (ع) و همچنين محل مركز در شهر قم بعلت تمام ابرى بودن آسمان رؤيت نگرديد.

 

رخداد نجومی امروز