1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6589 | مرکز تخصصی نجوم | 1402/03/18 292 | چاپ

زمان برگزاری آزمون خردادماه 1402مرکز تخصصی نجوم

بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات  و پژوهش های فلکی نجومی، معاونت آموزش مرکز تخصصی نجوم امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی 2-1401 را اعلام نمود.

رخداد نجومی امروز