1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6519 | وضعیت هلال | 1401/11/30 1675 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

        وضعيت هلال ماه شعبان

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

سه شنبه 29 رجب

2-12-1401

ارتفاع ماه

 

14 درجه  و 54 دقیقه

سمت ماه

 

249 درجه و 41 دقيقه

زمان مقارنه

 

10:36 روز دوشنبه

درخشندگی ماه

 

 %2.62

غروب ماه

 

19:18

سن ماه

 

31 ساعت و 20 دقيقه

سمت خورشید

 

257 درجه و 51 دقيقه

غروب خورشید

 

17:55

اختلاف سمت ماه و خورشید

 

 8 درجه و 9 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

 

18 درجه و 36 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

 

83 دقيقه

 

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=29&month=7&year=1444

رخداد نجومی امروز