1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6612 | مرکز تخصصی نجوم | 1402/03/29 320 | چاپ

برگزاری آزمون پایان ترم خردادماه مرکز تخصصی نجوم

آزمون خردادماه 1402 مرکز تخصصی نجوم برگزار گردید

بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی آزمون پایان ترم دانش پژوهان مرکز تخصصی نجوم در خردادماه برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز