1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

کد خبر: 85 | وضعیت هلال | 1383/08/21 views 1326
رؤیت هلال ماه در استرالیا

رؤیت هلال ماه در استرالیا

کد خبر: 73 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1082
آغاز ماه مبارک رمضان در عراق  اعلام شد

آغاز ماه مبارک رمضان در عراق اعلام شد

کد خبر: 72 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1069
در ایران  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

در ایران اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 71 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1236
دفتر مقام معظم رهبری :  اول ماه مبارک رمضان است

دفتر مقام معظم رهبری : اول ماه مبارک رمضان است

کد خبر: 70 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1008
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

کد خبر: 69 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 973
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

کد خبر: 68 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1043
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

کد خبر: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 966
شورای‎‎ علمای تاجیکستـان‎ اعـلام‎ کـرد: هـلال‎ مـاه‎‎ رمضـان‎ , غـروب‎  در تاجیکستان‎ دیده‎ می‎ شود!!!!!!!.

شورای‎‎ علمای تاجیکستـان‎ اعـلام‎ کـرد: هـلال‎ مـاه‎‎ رمضـان‎ , غـروب‎ در تاجیکستان‎ دیده‎ می‎ شود!!!!!!!.

کد خبر: 66 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1073
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق مشهد

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق مشهد

کد خبر: 65 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1221
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق شهر تهران

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق شهر تهران

کد خبر: 64 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1085
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 به افق قم

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 به افق قم

کد خبر: 63 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 925
درعربستان سعودی  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

درعربستان سعودی اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 62 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1055
در برخی از کشور های اسلامی  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

در برخی از کشور های اسلامی اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 61 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1048
در لیبی  پنج  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد!!!!

در لیبی پنج اول ماه مبارک رمضان اعلام شد!!!!

کد خبر: 60 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1454
گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)

گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)

کد خبر: 57 | وضعیت هلال | 1383/06/25 views 1076
گزارش های رؤیت هلال ماه رجب 1425 در روز 30 جمادی الثانی

گزارش های رؤیت هلال ماه رجب 1425 در روز 30 جمادی الثانی

کد خبر: 48 | وضعیت هلال | 1383/05/27 views 1081
گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425

گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425

کد خبر: 47 | وضعیت هلال | 1383/05/26 views 921
گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425

گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425

کد خبر: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 views 1008
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425

رصد هلال ماه جمادی الاول 1425

کد خبر: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/29 views 1157
رخداد نجومی امروز