1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6855 | مرکز تخصصی نجوم | 1402/10/30 269 | چاپ

آغاز آزمون های پایان نیم سال اول سال تحصیلی 1402 در مرکز تخصصی نجوم

آزمون های  پایان نیم سال اول سال تحصیلی  1402 مرکز تخصصی نجوم از روز شنبه 30 دیماه شروع و تا روزچهارشنبه 4 بهمن ماه ادامه دارد.
بنا به  گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، ورودی های سالهای 1400 به بعد در این آزمونها شرکت می کنند.

رخداد نجومی امروز