1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6126 | وضعیت هلال | 1401/01/10 2225 | چاپ

ماهنامه شماره 120 هلال، با موضوع وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1443 منتشر گردید

ماهنامه داخلی - علمی هلال شماره 120 ویژه پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1443 منتشر گردید
در این ماه نامه آمده است :

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

شنبه 29 شعبان

برابر با 13-1-1401

ارتفاع ماه

13  درجه و 39  دقيقه

سمت ماه

271 درجه و 13 دقيقه

زمان مقارنه

9:54 جمعه

درخشندگی ماه

%2.02

غروب ماه

41:19

سن ماه

32 ساعت 35 دقيقه

سمت خورشید

276 درجه و 46 دقيقه

غروب خورشید

18:28

اختلاف سمت ماه و خورشید

5 درجه و 33 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

16 درجه و 18 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

73 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.همچنین وضعيت هلال ماه مبارك رمضان 1443 در برخی از کشورهای جهان را نیز منتشر نموده است 

رخداد نجومی امروز