1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6545 | وضعیت هلال | 1401/12/23 2701 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

        وضعيت هلال ماه مبارک رمضان

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

چهارشنبه 29 شعبان

1402-01-02

ارتفاع ماه

 

9 درجه  و 40 دقیقه

سمت ماه

 

267 درجه و 13 دقيقه

زمان مقارنه

 

20:53 روز سه شنبه

درخشندگی ماه

 

 %1.12

غروب ماه

 

19:12

سن ماه

 

21 ساعت و 27 دقيقه

سمت خورشید

 

271 درجه و 24 دقيقه

غروب خورشید

 

18:19

اختلاف سمت ماه و خورشید

 

 4 درجه و 11 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

 

12 درجه و 7 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

 

53 دقيقه

 

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 پيش بينى وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از کشورهای جهان

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=29&month=8&year=1444