1400/5/6 - 17 ذیحجه 1442 - 2021/7/28
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5566 | وضعیت هلال | 1399/12/22 تعداد مشاهده 1557 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

پيش بينی می شود به خواست خداوند متعال هلال ماه شعبان غروب روز يكشنبه 24/12/1399 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 10 درجه و 36 دقيقه در سمت 260 درجه و 31 دقيقه با درخشندگی 1,54% و لحظه مقارنه آن در ساعت 13:51 روز پيش می باشد. همچنين جدايی زاويه ای ماه و خورشيد 14 درجه و 13 دقيقه، سمت آفتاب 267 درجه و 47 دقيقه، و غروب آن ساعت 18:13، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 58 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 7 درجه و 16 دقيقه می باشد.

 

پیش بینی وضعیت هلال برای شهرهای مختلف جهان
https://farsi.nojumi.org/WebPages/Crescent.aspx

رخداد نجومی امروز