1400/7/5 - 19 صفر 1443 - 2021/9/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5713 | وضعیت هلال | 1400/03/19 426 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينی می شود به خواست خداوند متعال هلال ماه ذوالقعده غروب روز جمعه  21/3/1400 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 10 درجه و 31 دقيقه در سمت 293 درجه و 15 دقيقه با درخشندگی 1,38% و لحظه مقارنه آن در ساعت 15:23 روز پيش می باشد. همچنين جدايی زاويه ای ماه و خورشيد 13 درجه و 27 دقيقه، سمت آفتاب 299 درجه و 9 دقيقه، و غروب آن ساعت 20:19، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 63 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 5 درجه و 53 دقيقه می باشد.   

برای مشاهده وضعیت هلال برخی از شهرهای مهم جهان به نشانی زیر مراجعه نمایید:

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=29&month=10&year=1442