1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد

کد خبر: 6388 | واحد خبر مركز | 1401/06/30 views 152
احتمال وجود حیات در قمر زحل

احتمال وجود حیات در قمر زحل

کد خبر: 6387 | واحد خبر مركز | 1401/06/30 views 117
۲ فضانورد عربستان با کپسول شرکت "اسپیس ایکس" به فضا می‌روند

۲ فضانورد عربستان با کپسول شرکت "اسپیس ایکس" به فضا می‌روند

کد خبر: 6386 | واحد خبر مركز | 1401/06/30 views 134
آیا زندگی بلندمدت در فضا امکانپذیر است؟

آیا زندگی بلندمدت در فضا امکانپذیر است؟

کد خبر: 6385 | واحد خبر مركز | 1401/06/30 views 91
شبیه‌سازی مریخ در متاورس

شبیه‌سازی مریخ در متاورس

کد خبر: 6384 | واحد خبر مركز | 1401/06/30 views 157
قطب شمال و جنوب ماه جابجا شده است!

قطب شمال و جنوب ماه جابجا شده است!

کد خبر: 6383 | واحد خبر مركز | 1401/06/29 views 205
اولین نگاه "جیمز وب" به مریخ را ببینید

اولین نگاه "جیمز وب" به مریخ را ببینید

کد خبر: 6382 | واحد خبر مركز | 1401/06/29 views 173
سفر موشک روسی به ایستگاه فضایی بین‌المللی

سفر موشک روسی به ایستگاه فضایی بین‌المللی

کد خبر: 6381 | واحد خبر مركز | 1401/06/29 views 179
ساخت لاستیک بدون باد برای ماه‌نوردهای آرتمیس

ساخت لاستیک بدون باد برای ماه‌نوردهای آرتمیس

کد خبر: 6380 | واحد خبر مركز | 1401/06/29 views 79
فضانورد روس که زمانی رکورد دار بیشترین اقامت در فضا بود درگذشت

فضانورد روس که زمانی رکورد دار بیشترین اقامت در فضا بود درگذشت

کد خبر: 6379 | واحد خبر مركز | 1401/06/29 views 182
ناسا در جستجوی داوطلب برای ساخت دومین فرودگر ماه

ناسا در جستجوی داوطلب برای ساخت دومین فرودگر ماه

کد خبر: 6378 | واحد خبر مركز | 1401/06/28 views 88
کشف آب در یک شهاب سنگ!

کشف آب در یک شهاب سنگ!

کد خبر: 6377 | واحد خبر مركز | 1401/06/28 views 137
فضانورد آمریکایی ناسا با موشک روسی به فضا می‌رود

فضانورد آمریکایی ناسا با موشک روسی به فضا می‌رود

کد خبر: 6376 | واحد خبر مركز | 1401/06/28 views 91
تعویق پرتاب ماهواره پنتاگون به دلیل کمبود تراشه

تعویق پرتاب ماهواره پنتاگون به دلیل کمبود تراشه

کد خبر: 6375 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 164
کشف احتمالی نشانه‌های حیات باستانی توسط مریخ‌نورد استقامت

کشف احتمالی نشانه‌های حیات باستانی توسط مریخ‌نورد استقامت

کد خبر: 6374 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 145
کشف جدید محققان درباره فوران‌های آتشفشانی ماه

کشف جدید محققان درباره فوران‌های آتشفشانی ماه

کد خبر: 6373 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 146
روی خوش مریخ؛ فرصتی که تا ۲۰۳۱ تکرار نمی‌شود

روی خوش مریخ؛ فرصتی که تا ۲۰۳۱ تکرار نمی‌شود

کد خبر: 6372 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 101
تولید برق خورشیدی در شب با استفاده از آینه‌های فضایی

تولید برق خورشیدی در شب با استفاده از آینه‌های فضایی

کد خبر: 6371 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 73
قرارداد همکاری چین و امارات برای اکتشاف ماه

قرارداد همکاری چین و امارات برای اکتشاف ماه

کد خبر: 6370 | واحد خبر مركز | 1401/06/27 views 75
سفر در زمان برای تخمین زمان انفجار یک ستاره

سفر در زمان برای تخمین زمان انفجار یک ستاره

کد خبر: 6369 | واحد خبر مركز | 1401/06/23 views 109
بشر تا ۲۵ سال آینده احتمالا حیات بیگانه را کشف می‌کند!

بشر تا ۲۵ سال آینده احتمالا حیات بیگانه را کشف می‌کند!

کد خبر: 6368 | واحد خبر مركز | 1401/06/23 views 141
۳ ماموریت‌ دیگر چین به ماه چراغ سبز گرفت

۳ ماموریت‌ دیگر چین به ماه چراغ سبز گرفت

کد خبر: 6367 | واحد خبر مركز | 1401/06/23 views 150
آب موجود در ماه از کجا آمده است؟

آب موجود در ماه از کجا آمده است؟

کد خبر: 6366 | واحد خبر مركز | 1401/06/23 views 78
جشن چینی نیمه پاییز در فضا

جشن چینی نیمه پاییز در فضا

کد خبر: 6365 | واحد خبر مركز | 1401/06/23 views 106
اولین تصویر "جیمز وب" از سحابی شکارچی منتشر شد

اولین تصویر "جیمز وب" از سحابی شکارچی منتشر شد

کد خبر: 6364 | واحد خبر مركز | 1401/06/22 views 156
"آرتمیس ۱" باز هم زمین‌گیر شد

"آرتمیس ۱" باز هم زمین‌گیر شد

کد خبر: 6363 | واحد خبر مركز | 1401/06/22 views 181
شکار "سحابی شاه‌میگو" با دوربین انرژی تاریک

شکار "سحابی شاه‌میگو" با دوربین انرژی تاریک

کد خبر: 6362 | واحد خبر مركز | 1401/06/22 views 125
کشف اتفاقی یک ستاره-سیاره!

کشف اتفاقی یک ستاره-سیاره!

کد خبر: 6361 | واحد خبر مركز | 1401/06/22 views 82
اَبرموشک ماه تعمیر شد

اَبرموشک ماه تعمیر شد

کد خبر: 6360 | واحد خبر مركز | 1401/06/21 views 79
فناوری تلسکوپ چگونه متحول شده است؟

فناوری تلسکوپ چگونه متحول شده است؟

کد خبر: 6359 | واحد خبر مركز | 1401/06/21 views 144
رقابت چین با آمریکا برای اکتشاف در ماه

رقابت چین با آمریکا برای اکتشاف در ماه

کد خبر: 6358 | واحد خبر مركز | 1401/06/21 views 74
منتخب اخبار فضایی روزهای اخیر از نگاه پایگاه "اسپیس"

منتخب اخبار فضایی روزهای اخیر از نگاه پایگاه "اسپیس"

کد خبر: 6357 | واحد خبر مركز | 1401/06/21 views 114
ناسا در چند قدمی انحراف یک سیارک

ناسا در چند قدمی انحراف یک سیارک

کد خبر: 6356 | واحد خبر مركز | 1401/06/21 views 129
تغییر مدار مشتری می‌تواند زمین را بیشتر قابل سکونت کند!

تغییر مدار مشتری می‌تواند زمین را بیشتر قابل سکونت کند!

کد خبر: 6355 | واحد خبر مركز | 1401/06/20 views 128
ثبت تصاویر تَل‌ماسه‌های هلالی از مریخ

ثبت تصاویر تَل‌ماسه‌های هلالی از مریخ

کد خبر: 6354 | واحد خبر مركز | 1401/06/20 views 115
بزرگ‌ترین ماهواره مخابراتی جهان به مدار پرتاب شد

بزرگ‌ترین ماهواره مخابراتی جهان به مدار پرتاب شد

کد خبر: 6353 | واحد خبر مركز | 1401/06/20 views 59
درباره آزمایشگاه فضایی ونتیان چین چه می‌دانید؟

درباره آزمایشگاه فضایی ونتیان چین چه می‌دانید؟

کد خبر: 6352 | واحد خبر مركز | 1401/06/20 views 68
سرنخ‌های ساختار مارپیچی ستاره‌ای در مورد شکل‌گیری جهان

سرنخ‌های ساختار مارپیچی ستاره‌ای در مورد شکل‌گیری جهان

کد خبر: 6351 | واحد خبر مركز | 1401/06/19 views 154
یک ماده معدنی جدید در ماه کشف شد

یک ماده معدنی جدید در ماه کشف شد

کد خبر: 6350 | واحد خبر مركز | 1401/06/19 views 77
تاریخ جدید پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱" مشخص شد

تاریخ جدید پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱" مشخص شد

کد خبر: 6349 | واحد خبر مركز | 1401/06/19 views 146
ثبت نخستین تصویر از اهداف ماموریت "دارت" ناسا

ثبت نخستین تصویر از اهداف ماموریت "دارت" ناسا

کد خبر: 6348 | واحد خبر مركز | 1401/06/19 views 195
احتمال برخورد یک شراره خورشیدی به "پارکر"

احتمال برخورد یک شراره خورشیدی به "پارکر"

کد خبر: 6347 | واحد خبر مركز | 1401/06/17 views 88
رخداد نجومی امروز