1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

شکار یک سیارک حدودا ۲۰۰ متری توسط جیمز وب

شکار یک سیارک حدودا ۲۰۰ متری توسط جیمز وب

کد خبر: 6507 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 124
مشاهده یک «تاوه» عجیب در قطب شمال خورشید

مشاهده یک «تاوه» عجیب در قطب شمال خورشید

کد خبر: 6506 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 114
۱۲ قمر جدید برای سیاره مشتری کشف شد

۱۲ قمر جدید برای سیاره مشتری کشف شد

کد خبر: 6504 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 161
در داخل کوچکترین قمر زحل چه می‌گذرد؟

در داخل کوچکترین قمر زحل چه می‌گذرد؟

کد خبر: 6503 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 104
کشف رموز منشا بادهای خورشیدی توسط پارکر

کشف رموز منشا بادهای خورشیدی توسط پارکر

کد خبر: 6502 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 90
رقص سیارات فراخورشیدی به دور یک ستاره دوردست

رقص سیارات فراخورشیدی به دور یک ستاره دوردست

کد خبر: 6501 | واحد خبر مركز | 1401/11/25 views 110
جای زخم‌های باستانی روی گونه مریخ!

جای زخم‌های باستانی روی گونه مریخ!

کد خبر: 6499 | واحد خبر مركز | 1401/11/18 views 112
«اسپیس ایکس» یک ماهواره ارتباطی بزرگ را پرتاب می‌کند

«اسپیس ایکس» یک ماهواره ارتباطی بزرگ را پرتاب می‌کند

کد خبر: 6498 | واحد خبر مركز | 1401/11/17 views 774
تاکید یک شرکت بالون‌سازی بر دورسنجی به جای گردشگری فضایی

تاکید یک شرکت بالون‌سازی بر دورسنجی به جای گردشگری فضایی

کد خبر: 6497 | واحد خبر مركز | 1401/11/17 views 111
دوربین فضاپیمای «جونو» با مشکل روبرو شد

دوربین فضاپیمای «جونو» با مشکل روبرو شد

کد خبر: 6496 | واحد خبر مركز | 1401/11/17 views 215
هابل برای اولین بار جرم یک ستاره مرده را اندازه گرفت

هابل برای اولین بار جرم یک ستاره مرده را اندازه گرفت

کد خبر: 6495 | واحد خبر مركز | 1401/11/17 views 112
همکاری دو فضاپیما برای بررسی میدان مغناطیسی سیاره زهره

همکاری دو فضاپیما برای بررسی میدان مغناطیسی سیاره زهره

کد خبر: 6494 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 136
عکس خیره‌کننده «تلسکوپ فضایی هابل» از «سحابی روح

عکس خیره‌کننده «تلسکوپ فضایی هابل» از «سحابی روح

کد خبر: 6493 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 141
یک سیارک به اندازه مینی‌بوس از نزدیکی زمین عبور کرد

یک سیارک به اندازه مینی‌بوس از نزدیکی زمین عبور کرد

کد خبر: 6492 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 185
«جیمز وب» دچار نقص فنی شد

«جیمز وب» دچار نقص فنی شد

کد خبر: 6491 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 223
نگاه «جیمز وب» به حلقه‌های یک سیارک کوچک یخی

نگاه «جیمز وب» به حلقه‌های یک سیارک کوچک یخی

کد خبر: 6490 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 200
علت افزایش طول روزهای زمین چیست؟

علت افزایش طول روزهای زمین چیست؟

کد خبر: 6489 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 201
جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

کد خبر: 6488 | واحد خبر مركز | 1401/11/11 views 122
بازگشت دنباله‌دار سبز پس از ۵۰ هزار سال؛ چگونه می‌توان آن را در آسمان مشاهده کرد؟

بازگشت دنباله‌دار سبز پس از ۵۰ هزار سال؛ چگونه می‌توان آن را در آسمان مشاهده کرد؟

کد خبر: 6486 | واحد خبر مركز | 1401/11/05 views 219
جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

کد خبر: 6485 | واحد خبر مركز | 1401/11/04 views 151
تهدید خطرناک سیارک ۴ میلیارد ساله برای زمین

تهدید خطرناک سیارک ۴ میلیارد ساله برای زمین

کد خبر: 6484 | واحد خبر مركز | 1401/11/04 views 133
۲ منطقه فعال خورشید رو به زمین چرخیده‌اند

۲ منطقه فعال خورشید رو به زمین چرخیده‌اند

کد خبر: 6483 | واحد خبر مركز | 1401/11/04 views 843
تصاویر جدیدی از ماه نورد چین منتشر شد

تصاویر جدیدی از ماه نورد چین منتشر شد

کد خبر: 6482 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 124
فرصت‌های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

فرصت‌های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

کد خبر: 6481 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 160
فرصت‌های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

فرصت‌های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

کد خبر: 6479 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 160
کشف یک شهاب‌سنگ ۷.۷ کیلوگرمی در جنوبگان

کشف یک شهاب‌سنگ ۷.۷ کیلوگرمی در جنوبگان

کد خبر: 6478 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 178
کشف یک شهاب‌سنگ ۷.۷ کیلوگرمی در جنوبگان

کشف یک شهاب‌سنگ ۷.۷ کیلوگرمی در جنوبگان

کد خبر: 6477 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 165
نقش سیارک «ریوگو» در درک بهتر چگونگی شکل‌گیری منظومه شمسی

نقش سیارک «ریوگو» در درک بهتر چگونگی شکل‌گیری منظومه شمسی

کد خبر: 6476 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 207
نخستین کشف یک سیاره/ستاره!

نخستین کشف یک سیاره/ستاره!

کد خبر: 6475 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 105
حضور بیش از ۳ میلیارد اجرام آسمانی در یک قاب

حضور بیش از ۳ میلیارد اجرام آسمانی در یک قاب

کد خبر: 6474 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 238
همکاری «جیمز وب» و «چاندرا» برای ثبت یک تصویر خیره‌کننده

همکاری «جیمز وب» و «چاندرا» برای ثبت یک تصویر خیره‌کننده

کد خبر: 6473 | واحد خبر مركز | 1401/11/03 views 105
تایم‌لپس باورنکردنی از اوج ۸ ساله لکه‌های خورشید

تایم‌لپس باورنکردنی از اوج ۸ ساله لکه‌های خورشید

کد خبر: 6469 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 223
جهان اخترشناسی پس از تلسکوپ «جیمز وب» شاهد چه چیزی خواهد بود؟

جهان اخترشناسی پس از تلسکوپ «جیمز وب» شاهد چه چیزی خواهد بود؟

کد خبر: 6468 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 229
کشف سیاهچاله‌ گرسنه‌ای که در حال تبدیل کردن یک ستاره به «دونات» است

کشف سیاهچاله‌ گرسنه‌ای که در حال تبدیل کردن یک ستاره به «دونات» است

کد خبر: 6467 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 112
نگاه «هابل» به یک کهکشان کم‌نور و بی‌شکل

نگاه «هابل» به یک کهکشان کم‌نور و بی‌شکل

کد خبر: 6465 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 196
حل یکی از بزرگترین اسرار جهان توسط انفجارهای رادیویی

حل یکی از بزرگترین اسرار جهان توسط انفجارهای رادیویی

کد خبر: 6464 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 149
تصویر ثبت شده توسط «استقامت» از بالگرد «نبوغ» در مریخ

تصویر ثبت شده توسط «استقامت» از بالگرد «نبوغ» در مریخ

کد خبر: 6463 | واحد خبر مركز | 1401/10/26 views 172
چگونه در دوره وقوع یک شراره خورشیدی شدید ایمن بمانیم؟

چگونه در دوره وقوع یک شراره خورشیدی شدید ایمن بمانیم؟

کد خبر: 6459 | واحد خبر مركز | 1401/09/20 views 221
ماه‌نورد امارات و فرودگر ژاپن به سمت ماه پرتاب شدند

ماه‌نورد امارات و فرودگر ژاپن به سمت ماه پرتاب شدند

کد خبر: 6458 | واحد خبر مركز | 1401/09/20 views 190
اولین باتری فضایی جهان با سوخت هسته‌ای آمریسیوم-۲۴۱ در راه است

اولین باتری فضایی جهان با سوخت هسته‌ای آمریسیوم-۲۴۱ در راه است

کد خبر: 6457 | واحد خبر مركز | 1401/09/20 views 243
کپسول "اوریون" چه زمانی به زمین بازمی‌گردد؟

کپسول "اوریون" چه زمانی به زمین بازمی‌گردد؟

کد خبر: 6456 | واحد خبر مركز | 1401/09/20 views 230
بازسازی تولد یک سحابی ۲۵۰۰ ساله

بازسازی تولد یک سحابی ۲۵۰۰ ساله

کد خبر: 6455 | واحد خبر مركز | 1401/09/20 views 178