1398/11/2 - 26 جمادی الاول 1441 - 2020/1/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4686 | وضعیت هلال | 1398/05/11 تعداد مشاهده 1278 | چاپ

گزارش رصدهلال ماه ذی الحجه 1440 در غروب جمعه 11 مرداد

هلال ماه ذي الحجة 1440 غروب جمعه 11مرداد 98 با چشم غير مسلح توسط اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز