1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4692 | وضعیت هلال | 1398/06/08 تعداد مشاهده 1188 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه محرم 1441 در برخي از كشورهاى جهان

روز شنبه 29 ذی الحجة 1440 برابر با 9/6/1398 مصادف با 31/8/2019

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 34 17 53 289 39 ×07 01 ×09 3.26 09 20 33 18 0 280 96 53 9 1.45 36 -34 23 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 43 14 42 288 39 ×11 01 ×13 2.38 47 19 26 18 58 279 81 44 8 1.24 55 -33 25 18
آلمان برلين 39 7 16 268 39 ×12 01 ×14 2.63 54 20 57 19 10 285 57 54 16 1.3 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 35 12 7 264 39 ×06 01 ×08 3.62 42 20 29 19 44 281 73 38 17 1.54 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 2 13 18 264 39 ×06 01 ×08 3.66 53 20 40 19 32 281 73 14 17 1.54 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 30 15 17 263 39 ×03 01 ×05 4.19 40 20 19 19 35 280 81 18 17 1.65 3 34 14.5 -118
اردن عمان 32 12 55 268 39 ×12 01 ×14 2.32 06 19 01 18 30 280 65 35 11 1.22 57 31 56 35
استراليا سيدنی 46 9 19 287 39 ×20 01 ×22 1.18 30 19 35 17 7 280 115 12 7 0.87 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 37 12 15 281 09 ×20 31 ×21 1.37 39 19 41 18 47 278 58 29 2 0.94 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 17 11 6 287 39 ×18 01 ×20 1.47 00 19 58 17 53 279 62 14 7 0.97 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 10 11 50 269 09 ×15 31 ×16 1.99 21 19 21 18 57 280 60 8 11 1.13 33 34 12 69
الجزاير الجزيره 11 12 15 267 39 ×11 01 ×13 2.68 24 20 17 19 9 281 67 54 13 1.32 46 36 3 3
امارات دبی 16 13 33 270 39 ×14 01 ×16 2.11 43 19 38 18 47 279 65 14 9 1.17 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 39 13 17 279 09 ×18 31 ×19 1.58 23 19 22 18 39 278 61 38 0 1.01 12.5 -6 50 106
انگلستان لندن 11 8 27 267 39 ×11 01 ×13 2.77 48 20 49 19 40 284 59 14 17 1.34 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 41 10 21 267 39 ×12 01 ×14 2.59 49 20 45 19 8 282 64 47 14 1.3 52.8 41 30 12
ايران مشهد 1 11 22 269 09 ×15 31 ×16 2.09 02 20 01 19 13 281 61 51 11 1.16 17 36 36 59
ايران تهران 19 11 7 269 09 ×15 31 ×16 2.17 35 20 33 19 6 281 62 59 11 1.18 42.65 35 25.8 51
ايران قم 32 11 12 269 09 ×15 31 ×16 2.17 36 20 34 19 57 280 62 45 11 1.18 39 34 57 50
ايران اهواز 15 12 29 269 09 ×15 31 ×16 2.19 43 20 40 19 30 280 63 2 11 1.19 19 31 41 48
بحرين منامه 9 13 18 270 39 ×13 01 ×15 2.16 03 19 58 17 54 279 65 36 9 1.18 13 26 35 50
برزيل برازيليا 21 19 34 281 39 ×07 01 ×09 3.17 34 19 05 18 40 278 89 54 2 1.44 49.5 -15 55 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 50 16 2 272 39 ×10 01 ×12 2.68 31 19 16 18 51 278 75 50 6 1.32 22 12 30 -1
پاکستان كراچی 57 12 1 271 39 ×15 01 ×17 1.99 54 19 51 18 47 279 63 47 8