1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمى تبریزی ـ 12

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمى تبریزی ـ 12

کد خبر: 255 | وضعیت هلال | 1384/07/13 views 726
گزارش استهلال ماه رمضان المبارک 1426 هجری قمری (29 شعبان) ـ 12

گزارش استهلال ماه رمضان المبارک 1426 هجری قمری (29 شعبان) ـ 12

کد خبر: 254 | وضعیت هلال | 1384/07/13 views 877
عربستان و امارات متحده عربی و ترکمنستان فردا را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند !!!!ـ 12

عربستان و امارات متحده عربی و ترکمنستان فردا را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند !!!!ـ 12

کد خبر: 253 | وضعیت هلال | 1384/07/12 views 788
القرضاوی: بعد از ظهر روز هلال ماه رمضان قابل رویت است!!! ـ یک 10

القرضاوی: بعد از ظهر روز هلال ماه رمضان قابل رویت است!!! ـ یک 10

کد خبر: 252 | وضعیت هلال | 1384/07/12 views 790
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1426

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1426

کد خبر: 248 | وضعیت هلال | 1384/07/10 views 864
رویت ماه،یک مشکل همیشگی ـ پنج 07

رویت ماه،یک مشکل همیشگی ـ پنج 07

کد خبر: 238 | وضعیت هلال | 1384/07/07 views 1079
گزارش رؤیت هلال ماه شعبان المعظّم 1426 هجرى قمرى

گزارش رؤیت هلال ماه شعبان المعظّم 1426 هجرى قمرى

کد خبر: 199 | وضعیت هلال | 1384/06/15 views 741
گزارش استهلال ماه شعبان المعظم 1426 هجرى قمرى(29 رجب 1426)

گزارش استهلال ماه شعبان المعظم 1426 هجرى قمرى(29 رجب 1426)

کد خبر: 198 | وضعیت هلال | 1384/06/14 views 717
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری قمری

کد خبر: 179 | وضعیت هلال | 1384/05/16 views 753
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری قمری

کد خبر: 178 | وضعیت هلال | 1384/05/15 views 798
گزارش استهلال ماه جمادی الثّانی1426 هجری قمری (30 جمادی الاول)

گزارش استهلال ماه جمادی الثّانی1426 هجری قمری (30 جمادی الاول)

کد خبر: 152 | وضعیت هلال | 1384/04/18 views 851
گزارش استهلال ماه جمادى الثانى 1426 هجرى قمرى

گزارش استهلال ماه جمادى الثانى 1426 هجرى قمرى

کد خبر: 151 | وضعیت هلال | 1384/04/16 views 727
گزارش استهلال ماه جمادى الاولى 1426 هجرى قمرى

گزارش استهلال ماه جمادى الاولى 1426 هجرى قمرى

کد خبر: 131 | وضعیت هلال | 1384/03/18 views 744
گزارش استهلال ماه ربیع الثّانی1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه ربیع الثّانی1426 هجری قمری

کد خبر: 128 | وضعیت هلال | 1384/02/21 views 836
گزارش استهلال ماه ربیع الثانی 1426هجرى قمرى

گزارش استهلال ماه ربیع الثانی 1426هجرى قمرى

کد خبر: 127 | وضعیت هلال | 1384/02/19 views 799
پیش بینی هلال ماه ربیع الثانى 1426

پیش بینی هلال ماه ربیع الثانى 1426

کد خبر: 126 | وضعیت هلال | 1384/02/17 views 827
گزارش استهلال ماه ربیع الاوّل1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه ربیع الاوّل1426 هجری قمری

کد خبر: 120 | وضعیت هلال | 1384/01/21 views 895
گزارش استهلال ماه صفرالمظفّر 1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه صفرالمظفّر 1426 هجری قمری

کد خبر: 114 | وضعیت هلال | 1383/12/22 views 802
پیش بینی هلال ماه صفر 1426

پیش بینی هلال ماه صفر 1426

کد خبر: 112 | وضعیت هلال | 1383/12/20 views 880
گزارش استهلال ماه محرّم الحرام 1426 هجری قمری

گزارش استهلال ماه محرّم الحرام 1426 هجری قمری

کد خبر: 111 | وضعیت هلال | 1383/11/22 views 860
پیش بینى وضعیت هلال ماه محرم الحرام 1426

پیش بینى وضعیت هلال ماه محرم الحرام 1426

کد خبر: 110 | وضعیت هلال | 1383/11/19 views 820
شوراى عالى قضایی عربستان اول ماه ذی الحجة 1425 در این کشور را تغییر داد!!!!

شوراى عالى قضایی عربستان اول ماه ذی الحجة 1425 در این کشور را تغییر داد!!!!

کد خبر: 105 | وضعیت هلال | 1383/10/26 views 979
 اول ماه ذی الحجه در عربستان اعلام شد

اول ماه ذی الحجه در عربستان اعلام شد

کد خبر: 104 | وضعیت هلال | 1383/10/24 views 1030
گزارش استهلال ماه ذى الحجة الحرام 1425هجرى قمرى

گزارش استهلال ماه ذى الحجة الحرام 1425هجرى قمرى

کد خبر: 103 | وضعیت هلال | 1383/10/23 views 827
گزارش استهلال ماه ذی القعده1425هجری قمری

گزارش استهلال ماه ذی القعده1425هجری قمری

کد خبر: 98 | وضعیت هلال | 1383/09/23 views 936
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

کد خبر: 94 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 1255
گزارش رؤیت هلال ماه شوال1425

گزارش رؤیت هلال ماه شوال1425

کد خبر: 93 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 875
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی یک را عید سعید فطر اعلام کرد

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی یک را عید سعید فطر اعلام کرد

کد خبر: 92 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 953
حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی یک را عید اعلام کرد

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی یک را عید اعلام کرد

کد خبر: 91 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 1537
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی یک عید اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی یک عید اعلام شد

کد خبر: 90 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 977
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

کد خبر: 89 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 876
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی تبریزی اعلام شد:\ یک اول ماه شوال است\

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی تبریزی اعلام شد:\ یک اول ماه شوال است\

کد خبر: 88 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 847
خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری

خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری

کد خبر: 87 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 1029
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425

کد خبر: 86 | وضعیت هلال | 1383/08/21 views 1082
بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

کد خبر: 85 | وضعیت هلال | 1383/08/21 views 1288
رؤیت هلال ماه در استرالیا

رؤیت هلال ماه در استرالیا

کد خبر: 73 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1053
آغاز ماه مبارک رمضان در عراق اعلام شد

آغاز ماه مبارک رمضان در عراق اعلام شد

کد خبر: 72 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1045
در ایران اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

در ایران اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 71 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1216
دفتر مقام معظم رهبری : اول ماه مبارک رمضان است

دفتر مقام معظم رهبری : اول ماه مبارک رمضان است

کد خبر: 70 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 988
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

کد خبر: 69 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 954
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

کد خبر: 68 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1021
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

کد خبر: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 942
رخداد نجومی امروز