1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی یک را عید سعید فطر اعلام کرد

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی یک را عید سعید فطر اعلام کرد

کد خبر: 92 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 861
حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی  یک را عید اعلام کرد

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی یک را عید اعلام کرد

کد خبر: 91 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 1418
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی یک  عید اعلام شد

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی یک عید اعلام شد

کد خبر: 90 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 873
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

کد خبر: 89 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 786
از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی تبریزی اعلام شد:\ یک اول ماه شوال است\

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی تبریزی اعلام شد:\ یک اول ماه شوال است\

کد خبر: 88 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 751
خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری

خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری

کد خبر: 87 | وضعیت هلال | 1383/08/23 views 877
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425

کد خبر: 86 | وضعیت هلال | 1383/08/21 views 984
بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

بررسی علمی رؤیت پذیری هلال شوال 1425 ه.ق.توسط یکی از کارشناسان مرکز

کد خبر: 85 | وضعیت هلال | 1383/08/21 views 1140
رؤیت هلال ماه در استرالیا

رؤیت هلال ماه در استرالیا

کد خبر: 73 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 921
آغاز ماه مبارک رمضان در عراق  اعلام شد

آغاز ماه مبارک رمضان در عراق اعلام شد

کد خبر: 72 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 950
در ایران  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

در ایران اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 71 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 1128
دفتر مقام معظم رهبری :  اول ماه مبارک رمضان است

دفتر مقام معظم رهبری : اول ماه مبارک رمضان است

کد خبر: 70 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 902
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی حکیم

کد خبر: 69 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 833
خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

کد خبر: 68 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 919
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان

کد خبر: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 views 825
شورای‎‎ علمای تاجیکستـان‎ اعـلام‎ کـرد: هـلال‎ مـاه‎‎ رمضـان‎ , غـروب‎  در تاجیکستان‎ دیده‎ می‎ شود!!!!!!!.

شورای‎‎ علمای تاجیکستـان‎ اعـلام‎ کـرد: هـلال‎ مـاه‎‎ رمضـان‎ , غـروب‎ در تاجیکستان‎ دیده‎ می‎ شود!!!!!!!.

کد خبر: 66 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 956
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق مشهد

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق مشهد

کد خبر: 65 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1099
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق شهر تهران

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 بر اساس افق شهر تهران

کد خبر: 64 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 980
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 به افق قم

پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1425 به افق قم

کد خبر: 63 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 808
درعربستان سعودی  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

درعربستان سعودی اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 62 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 907
در برخی از کشور های اسلامی  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

در برخی از کشور های اسلامی اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

کد خبر: 61 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 908
در لیبی  پنج  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد!!!!

در لیبی پنج اول ماه مبارک رمضان اعلام شد!!!!

کد خبر: 60 | وضعیت هلال | 1383/07/23 views 1308
گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)

گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)

کد خبر: 57 | وضعیت هلال | 1383/06/25 views 956
گزارش های رؤیت هلال ماه رجب 1425 در روز 30 جمادی الثانی

گزارش های رؤیت هلال ماه رجب 1425 در روز 30 جمادی الثانی

کد خبر: 48 | وضعیت هلال | 1383/05/27 views 955
گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425

گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425

کد خبر: 47 | وضعیت هلال | 1383/05/26 views 803
گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425

گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425

کد خبر: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 views 867
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425

رصد هلال ماه جمادی الاول 1425

کد خبر: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/29 views 1030
رخداد نجومی امروز