1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

4549 | خانه نجوم | 1397/10/27 827 | چاپ

یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد

به همت خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری گردید.
در این جلسه که به عنوان " پیشرفت های فضایی" برگزار شد دکتر فاضل رحیمی رئیس اداره اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران راجع به ساخت ماهواره های سنجشی و پرتاب ماهواره پیامبه ایراد سخنرانی پرداخت.
وی پرتاب ماهواره پیام را تا 90 درصد موفقیت آمیز دانست و گفت در آخرین مرحله ماهواره بر دچار اشکال گردید و متاسفانه ماهواره نتوانست در مدار قرار بگیرد.
در این مراسم جوایز مسابقات نقاشی که بمناسبت هفته جهانی نجوم برگزار گردیده بود اهدا گردید.
رخداد نجومی امروز