1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

4843 | خانه نجوم | 1398/11/27 586 | چاپ

برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم

به همت خانه نجوم قم بخش غیر حرف ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی یکصد و هفتاد سومین باشگاه نجو برگزار می گردد.
این برنامه که روز پنجشنبه اول اسفند ماه 1398 ساعت 16:30 در محل مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار خواهد شد جناب آقای مهندس حسن نیا رئیس اداره طراحی و توسعه ایستگاه های فضایی سازمان فضایی ایران سخنرانی خواهند نمود.
باشگاه 173 تحت عنوان "دستاوردهای ماهواره ظفر یک" برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است ورود برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.


رخداد نجومی امروز