1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 724 | چاپ

برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

به همت خانه نجوم قم و با همکاری منجم باشی برنامه رصد گذر عطارد از مقابل خورشد همراه با کارگاه آموزشی در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلک نجومی در روز دوشنبه بیستم آبان ماه 1398 ساعت 15 برگزار می گردد.

رخداد نجومی امروز