1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 1186 | چاپ

برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم به همت خانه نجوم قم برگزار می گردد.
این برنامه که با موضوع " ایده های نوی فضایی" در روز چهارشنبه 25 مهرماه 1397 از ساعت 18 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی برکزار می گردد جناب آقای دکتر فاضل رحیمی کارشناس فضایی سازمان فضایی ایران به ایراد سخن خواهد پرداخت.
حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان خواهد بود.
در ضمن برنامه رصد آسمان نیز برگزار خواهد شد.

رخداد نجومی امروز